Portret Adolfina Raszewska
Urodziła się w 1929 roku w Baranowiczach, córka Adolfa i Anny. Miała starszego brata i siostrę. Rodzice prowadzili własny interes w postaci baru - piwiarni, która się mieściła przy baranowickim rynku. Ponieważ obydwoje pracowali, dziećmi opiekowała się siostra matki, która zamieszkała z nimi wraz z synem, po przedwczesnej śmierci swojego męża. Adolfina Ryszewska do wybuchu wojny ukończyła trzy klasy polskiej Szkoły Powszechnej nr 4 w Baranowiczach. Potem kontynuowała naukę, najpierw w języku rosyjskim, potem białoruskim, i potem znów po rosyjsku. Następnie skończyła szkołę farmaceutyczną i całe swoje życie przepracowała w aptece w Baranowiczach. Nie wyszła za mąż, mieszkała sama w dużym drewnianym domu, który jej ojciec zbudował w latach 30.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0874
data nagrania: 06.07.2008
długość nagrania: 01:21:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Baranowicze (Baranawiczy)
autor nagrania: Gałęziowski Jakub
Raszewska Adolfina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Okres przedwojenny (historia rodziny ojca, historia rodziny matki, życie przedwojenne, szkoła powszechna) 001 od początku

II wojna światowa (wrzesień 1939 – niemieckie bombardowania, wejście Sowietów, szkoła, chęć wyjazdu do Polski) 001 od 4.00 min

Okres powojenny (nauka w szkole farmaceutycznej, życie po wojnie) 001 od 13.00 min

Okres przedwojenny (opowieści o „piwiarni” rodziców, dziecięce psoty i zabawy, Żydzi w przedwojennych Baranowiczach) 002 od początku

Kościół (historia budowy kościoła przed wojną, księża: Borysiuk i Karpowicz, kościół w czasie wojny, aresztowanie ks. Borysiuka, ks. Rogowski – walka z j. białoruskim w czasie mszy, ks. Rogowski – kościół w Baranowiczach po wojnie) 002 od 09.00 min

Okres przedwojenny (czas wolny, przedstawienia, święta i tradycje) 002 od 23.00 min. do końca i 003 od początku

II wojna światowa (wejście Niemców, wysiedlanie ludności i to dlaczego ich rodzina nie została wysiedlona, Niemcy w domu, Własowcy, getto w Baranowiczach) 003 od 06.00 min

Okres po 1990 roku (działalność „Klubu Polskiego” w Baranowiczach) 003 od 29.00 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl