Urodziła się w 1925 roku we wsi Łuczyce, nieopodal miasta Sokal (II RP). Następnie rodzice zamieszkali w Przemyślu. W drugiej połowie lat 30. rodzice zakupili ziemię w okolicach Żółkwi. Cała rodzina przeniosła się pod Żółkiew. Po wojnie Zofia Porochniawiec nie zdecydowała się na wyjazd do Polski. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0843
data nagrania: 21.07.2008
długość nagrania: 01:28:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Żółkiew (Żowkwa)
autor nagrania: Wylegała Anna
Porochniawiec Zofia
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0843_Porochniawiec_Zofia_01
Historia rodziny; losy Żydów w czasie wojny;

[00:05:00, 01]
Nauka w szkole w okresie okupacji niemieckiej;

[00:00:00] AHM_PnW_0843_ Porochniawiec_Zofia_02
Miejsce urodzenia; przeprowadzka w okolice Żółkwi;

[00:05:00, 02]
Nauka w szkole w Żółkwi (przed wojną); Żydzi w przedwojennej Żółkwi;

[00:10:00, 02]
Relacje z Żydami i Ukraińcami; obława na Żydów mieszkających w Żółkwi (II wojna światowa);

[00:15:00, 02]
Strach przed Niemcami w czasie okupacji;

[00:20:00, 02]
Opowieść o sąsiedzie, który ukrywał Żydów;

[00:25:00, 02]
Stosunki polsko-ukraińskie;

[00:30:00, 02]
Wybuch wojny w 1939 - pierwsze wspomnienia;

[00:30:00, 02]
Okupacja sowiecka;

[00:00:00] AHM_PnW_0843_Porochniawiec_Zofia_03
Represje w czasie okupacji sowieckiej;

[00:10:00, 03]
Druga okupacja sowiecka;

[00:15:00, 03]
Wyjazdy Polaków z Żółkwi po zakończeniu wojny (repatriacje);

[00:20:00, 03]
Zamknięcie kościołów po wojnie;

[00:25:00, 03]
Życie religijne.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl