Urodziła się w 1946 roku w Nowej Żadowej (obwód czerniowiecki (Ukraińska SRR). Nie znała swojego ojca. Do siódmego roku życia mieszkała u babci w Nowej Żadowej. Babcia wszczepiła w nią ducha wiary katolickiej i ducha polskości. Ona także nauczyła wnuczkę języka polskiego. Po osiągnięciu wieku szkolnego Anna Guła przeniosła się do sąsiedniej wsi, gdzie wraz z matką zamieszkała w ukraińskiej rodzinie ojczyma. Po zakończeniu wstępnej edukacji rozpoczęła naukę w technikum leśnym w Storożyńcu. W latach 1964-67 pracowała w kołchozie. Korzystając z możliwości wyjazdu ze wsi pod pozorem chęci kontynuowania nauki w Kamieńcu Podolskim, wyjechała do Czerniowiec. Dzięki pomocy wujka została zatrudniona w charakterze majstra w zakładach obuwia gumowego. W Czerniowcach ukończyła kurs masażystki i podjęła pracę w zawodzie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0834
data nagrania: 18.05.2008
długość nagrania: 01:27:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Czerniowce (Czerniwci)
autor nagrania: Wylegała Anna
Hryńczuk Anna
Streszczenie relacji z minutnikiem

Przyjazd dziadków na Bukowinę w 1905 roku. 001 ok. 1 min

Wychowywanie przez babcię na Polkę. 001 ok. 4 min

Trudne życie w rodzinie ukraińskiej. 001 ok. 7 min

Pierniki za skradzione jajka. 001 ok. 9 min

Wychowanie religijne odebrane przez babcię. 001 ok. 10 min

Pretensje do mamy za jej decyzję. 001 ok. 12 min

Nauka w technikum leśniczym w Storożyńcu i praca w kołchozie (1964-67). 001 ok. 13 min

Paszport na studia i wyjazd do Czerniowiec. 001 ok. 15 min

Praca majstra w zakładach obuwia gumowego w Czerniowcach i kurs masażu. 001 ok. 17 min

Pragnienie leczenia ludzi i babcia-zielarka. 001 ok. 18 min

Praca masażystki i rodzina Anny Hryńczuk (mąż prawosławny Ukrainiec i córka). 001 ok. 21 min

Różnice między narodowościami mieszkającymi w Czerniowcach. 001 ok. 26 min

I Komunia w Czerniowcach i świąteczne wyjazdy do kościoła. 001 ok. 28 min

Przyjazd ciotki-zakonnicy z Polski i wyjazd do Polski. 001 ok. 30 min

Wiersz Anny Hryńczuk o miłości do ojczyzny. 001 ok. 32 min

Córka i wnuk Anny Hryńczuk. 001 ok. 34 min

Praca społeczna Anny Hryńczuk. 001 ok. 36 min

Represje Kościoła w czasach sowieckich. 002 ok. 1 min

Solidarność mniejszości polskiej w Czerniowcach w czasach sowieckich i współcześnie. 002 ok. 3 min

Rodzinna wieś Nowa Żadowa. 002 ok. 5 min

Powojenna repatriacja rodziny Hryńczuk i budowa kolei w czasach austriackich. 002 ok. 6 min

Ukrywanie dziecka żydowskiego przez babcię i powojenne relacje polsko-ukraińskie w rodzinnej wsi. 002 ok. 8 min

Wspomnienia ze świąt Bożego Narodzenia w czasach sowieckich. 002 ok. 12 min

Nauka mówienia i pisania po polsku i bura babci z powodu zerwania kwiatów. 002 ok. 14 min

Wychowywanie w wierze przez babcię. 002 ok. 17 min

Polka w ukraińskiej szkole i brak ojca. 002 ok. 20 min

I Komunia w Czerniowcach i ks. Krajewski. 002 ok. 22 min

Próba zamknięcia kościoła i przyjazd do Czerniowiec (1967). 002 ok. 26 min

Polak-chirurg z gór (wieś Putyla) w Towarzystwie Polonijny. 002 ok. 30 min

Odrodzenie polskości w Czerniowcach (lata 90-te). 002 ok. 33 min

Język polski i ukraiński w kościele w Czerniowcach. 002 ok. 35 min

Towarzystwo Polonijne im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach. 002 ok. 36 min

Kontakt z rodziną w Polsce w czasach sowieckich i wyjazdy do Polski. 002 ok. 39 min

Nieotrzymanie mieszkania. 002 ok. 42 min

Obowiązkowa przynależność do Komsomołu i bezpartyjność. 002 ok. 44 min

Cztery rodziny w jednym mieszkaniu i oczekiwanie na mieszkanie. 002 ok. 46.min

Ślub kościelny Anny Hryńczuk z mężem i chrzciny córki w cerkwi. 002 ok. 47 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl