Urodził się w Krasławiu w 1932 roku jako syn Jadwigi Lugińskiej i Kazimierza Rudzita. Rodzice zajmowali się małym gospodarstwem. Kazimierz Rudzit ukończył siedem klas polskiej szkoły. W czasie wojny ojciec pracował jako tłumacz dla Niemców, matka przechowywała i wydawała broń w ramach konspiracji AK w Krasławiu. W okresie okupacji sowieckiej ojciec Kazimierza Rudzita został zabrany do Armii Czerwonej i zginął na froncie niedaleko granicy litewsko-łotewskiej. Tuż po wojnie jego matka została aresztowana przez Sowietów i została umieszczona  w więzieniu w Dyneburgu, później wywieziona na Syberię (zmarła z wycieńczenia prawdopodobnie już w trakcie transportu). Osierocony Kazimierz Rudzit wychowywał młodszego brata oraz zajmował się gospodarstwem. Przez pewien czas opiekowała się nim siostra matki wraz z mężem. Kazimierz Rudzit odbył 3-letnią służbę wojskową w rejonie Moskwy. W 1956 pracował prawie rok w kopalni, również pod Moskwą. W tym samym roku ożenił się. Po powrocie do Krasławia w 1957 roku postanowił przenieść się na stałe do Dyneburga. Tam rozpoczął pracę w fabryce spirytusu, którą kontynuował przez kolejne 30 lat. W końcu lat 80. przeszedł na emeryturę, a w latach 90. odbył kilka rowerowych wypraw do rodziny w Polsce. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0819
data nagrania: 24.06.2008
długość nagrania: 01:47:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Derezińska-Osiecka Magdalena
Rudzit Kazimierz
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa (szkoła polska, środowisko rodzinne) ok. 1min

Wojna, wywiezienie matki na Sybir ok. 2 min

Śmierć ojca w ostatnim miesiącu wojny na froncie, poszukiwanie mogiły ok. 3-5 min

Praca konspiracyjna matki w czasie wojny w jednostce AK w Krasławiu (przechowywanie i wydawanie broni) ok. 8-9 min

Okoliczności wywiezienia matki i torturowania jej (więzienie w Krasławiu, Dyneburgu, wywózka na Sybir) ok.11-13 min

O losach siostry ojca, Stanisławy Tyzenhold, nauczycielki j.polskiego ok. 16-17min

Rozstrzelanie w 1923 r. przez Sowietów polskiego księdza, działacza misyjnego i politycznego – Konstantego Butkiewicza ok. 18-20min

Powojenne losy osieroconego p. Kazimierza i jego brata ( życie z siostrą matki, ciężka praca 26-27 min

Służba w wojsku sowieckim od 1952 r., praca w kopalni, wyjazd do Dyneburga w 1957 r. ok. 31-33 min

Pierwsze lata po wojnie u boku siostry mamy i jej męża ok. 35-36 min

Pobyt w wojsku (obowiązki, relacje z ludźmi) ok. 37-45 min

Praca w kopalni pod Moskwą (wypadki, ratowanie ludzi) ok. 48-50min

Motywy opuszczenia Krasławia i wyjazdu do Dyneburga 002 ok. 1 min

Relacja z bratem, jego losy 002 ok. 3-4 min

Relacje z córkami, wnukami i ich losy 002 ok. 10 -12 min

Praca pradziadka w pałacu Platerów w Krasławiu (sadzenie i pielęgnacja drzew), tajemnice pałacu 002 ok. 25-30 min

Okupacja niemiecka w Krasławiu (praca ojca jako tłumacz, kuchnia oficerska w sąsiedztwie domu rodzinnego) 002 ok. 32 -35 min

Śmierć i pogrzeb żony, ogólny refleksje nad własnym życiem - 002 ok. 37-39 min

Praca i życie w Dyneburgu 002 – ok. 39 min

O wyprawach rowerowych do Polski, o rodzinie w Polsce 002 ok. 40 min

O przodkach i rodzinie (śmierć siostry matki w powstaniu warszawskim) 002 ok. 1-2 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl