Urodził się w 1916 roku we wsi Kamionka w województwie wileńskim, w rodzinie rolniczej. Przez siedem lat uczył się w szkole polskiej, równocześnie pomagając ojcu w pracy na gospodarstwie. W końcu lat 30. zaciągnął się do Wojska Polskiego w Wilnie i po sześciu miesiącach służby skierowany został do obrony Warszawy. Po klęsce wrześniowej znalazł się w niemieckim obozie jenieckim w Austrii, gdzie przebywał do marca 1941 roku. Po oswobodzeniu obozu przez Sowietów trafił do łagru w okręgu kaliningradzkim. Gdy po wojnie wrócił do rodzinnej wsi, okazało się, że rodzice zostali wywiezieni na Syberię, a dom spłonął. Wyjechał więc do Dyneburga i tam rozpoczął pracę na kolei, później w magazynie na targu. W 1947 roku ożenił się.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0816
data nagrania: 19.06.2008
długość nagrania: 00:58:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Derezińska-Osiecka Magdalena
Plitnik Stanisław
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa (kościół w Plusach i Słobódce, szkoła polska, praca z rodzicami na roli) 021 ok. 1min

Wstąpienie do Wojska Polskiego w Wilnie (6 Pułk Piłsudskiego, udział w obronie Warszawy w 1939, obóz jeniecki w Austrii) ok. 2min

Praca w łagrze (okręg kaliningradzki, 5lat) ok. 3 min

Wyjazd do Dyneburga (praca na kolei, następnie w magazynie na targu) ok. 6min

Dzieciństwo (szkoła, rodzeństwo, praca na ziemi z ojcem) ok. 9min

Wojsko Polskie (niewola niemiecka w Austrii, warunki) ok. 13-17min

Pobyt w łagrze w rejonie Kaliningradu (codzienność, warunki życia) ok. 24min

Powrót do domu po wojnie, wyjazd do Dyneburga, praca na kolei ok. 28 min

Wywiezienie rodziców na Sybir – ok. 31 min

Dzieci i wnuki - ok. 33 min

Powojenne życie w Dyneburgu (ubóstwo, strach, śmierć Stalina) ok. 34 min

Kościół w Plusach i Słobódce – ok. 38 min

Relacje z Żydami – ok. 39 min

Śmierć brata w powstaniu warszawskim – ok. 49 min

Wojna, wzięcie do obozu jenieckiego w Austrii – ok. 52 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl