Portret Czesława Alichimowicz
Urodziła się w 1934 roku we wsi Kieziki w powiecie brasławskim. Miała dwóch braci. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Przez cały okres II wojny światowej przebywała z rodzicami na Brasławszczyźnie. W 1944 roku Niemcy spalili znaczną część jej wioski, w tym dom rodzinny. Po wojnie Czesława Alichimowicz skończyła siedem klas szkoły rosyjskiej. Gdy we wsi wprowadzono kołchozy, jako osiemnastoletnia dziewczyna regularnie jeździła rowerem do odległego o 45 kilometrów Dyneburga, by dorabiać na tamtejszym targu. W końcu przeniosła się z bratem do wspólnego domu wybudowanego przez ojca w Dyneburgu. Pracowała tam przy remontach, następnie przez 20 lat jako konduktorka i 6 lat w zakładzie włókienniczym. W 1955 roku wyszła za mąż. Po przejściu na rentę wstąpiła do polskiego zespołu pieśni i tańca „Promień”, który działa przy Związku Polaków na Łotwie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0814
data nagrania: 19.06.2008
długość nagrania: 00:53:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Alichimowicz Czesława
Derezińska-Osiecka Magdalena
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo (nauka języka polskiego, życie religijne) ok. 1 min

Okres wojny (spalenie rodzinnego domu) ok. 2 min

Koniec wojny, rozpoczęcie nauki w szkole rosyjskiej, praca w kołchozie ok. 3 min

Wyjazd do Dyneburga (handel na targu, praca na kolei) ok. 4 min

Ślub w 1955 roku, śmierć męża w 1961 roku ok. 7 min

Służba syna w wojsku (Czarnobyl, inwalidztwo) ok. 8 min

Działalność w „Promieniu” (zespół pieśni i tańca polskiego) ok. 14 min

O wnuczce i jej życiu – ok.15 min

Dzieciństwo (I komunia święta, kościół w Plusach, śpiew w chórze) ok.19 min

II wojna światowa (wspomnienia o Niemcach, spalenie wsi) ok. 25 min

Koniec wojny (odbudowa domu, praca w kołchozie) ok. 28 min

Przeprowadzka do Dyneburga (pierwsze lata, opis miasta powojennego, budowa domu) ok. 30 min

Stosunek do polskości (znajomość języka polskiego w rodzinie, studia wnuczki w Polsce, oczekiwanie na Kartę Polaka) ok. 37 min

O synu i jego służbie w Czarnobylu ok. 43 min

Powojenne życie w Dyneburgu (ubóstwo, strach, wykańczanie domu, choroby i operacja oczu, życie wnuczki, święta wspólne) ok. 44 min

Wspomnienia o Sowietach (czasy kołchozu, konfiskata dóbr, bieda) ok. 48 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl