Portret Helena Plitkin
Urodziła się 20 maja 1921 we wsi Kamarowa koło Krasławia jako córka Józefa i Elżbiety (z domu Kuźmickiej), która pochodziła z Warszawy. W 1926 roku jej rodzice przenieśli się do wsi Pukiszyn. Miała pięcioro rodzeństwa. Przez całe dzieciństwo z matką rozmawiała po polsku, a z ojcem po rosyjsku. Przed II wojną światową ukończyła siedem klas szkoły powszechnej, gdzie nauka prowadzona była w języku łotewskim. Dwa razy w tygodniu miała lekcje języka polskiego. Helena Plitkin II wojnę przeżyła w okolicach Krasławia i wraz z rodziną ukrywała się w lesie, gdy przechodził front. W 1941 roku wyszła za mąż. Po wojnie pracowała jako listonoszka w okolicznych wsiach. W 1947 roku przyjechała z mężem do Dyneburga. Pracowała w domu, szyjąc na zamówienie, a jej mąż pracował w kołchozie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0810
data nagrania: 20.06.2008
długość nagrania: 00:30:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Plitkin Helena
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa (nauka w szkole w języku łotewskim, lekcja religii, praca na roli) 001 ok. 1 min

Język łotewski a język polski na Kresach przed 1939 001 ok. 2 min

Druga okupacja sowiecka (naloty, wywózki na Sybir i na roboty do Niemiec) 001 ok. 4,5 min

Dzieciństwo (przeprowadzka) 001 ok. 9,5 min

Praca zawodowa po wojnie (rozwożenie poczty) 001 ok. 11 min

Okupacja niemiecka (stacjonowanie we wsi ukraińskich oddziałów SS, codzienność, wywózki) 001 ok. 13 min

Obchodzenie świąt przed i w czasie wojny 001 ok. 17,5 min

Zakończenie wojny i powstanie kołchozu w 1949 roku 001 ok. 19 min

Przyjazd do Dyneburga w 1947 (śmierć Stalina, prześladowanie religijne) 001 ok. 21,5 min

Wspomnienie o rodzinie Platerów z Krasławia 001 ok. 25,5 min

Opowieść o rodzinie (wnuk, rodzice) 001 ok. 27,5 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl