Portret Irena Hermane
Urodziła się 14 czerwca 1941 w Rydze, jako córka Genowefy z domu Budkiewicz i Józefa Wilkele. Od 1948 roku uczęszczała do łotewskiej szkoły. Po ukończeniu szkoły średniej pracowała w księgarni. W 1971 roku ukończyła studia korespondencyjne na wydziale bibliografii w Moskwie. Pracowała w różnych księgarniach i bibliotekach. W 1963 roku wyszła za mąż za Łotysza. Od 1975 pracowała w Instytucie Bibliograficznym, następnie do 1992 roku w księgarni, po czym rozpoczęła pracę w szkole polskiej. W 2003 roku przeszła na emeryturę. Od lat 90. należała do Związku Polaków na Łotwie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0799
data nagrania: 08.08.2008
kraj: Łotwa
miejscowość: Ryga (Rīga)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Hermane Irena
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dom rodzinny (losy rodziców, praca zawodowa rodziców, edukacja rozmówczyni) 001, ok. 1 min

Praca zawodowa i działalność w polskich organizacjach (Ita Kozakiewicz, chór polski, praca w polskiej szkole 001, ok. 3 min

Obecne życie 001, ok. 4 min

Język polski (nauka języka, rozmowy, uczestnictwo w kursie doskonalenia języka polskiego w Rydze) 6 min

Historia rodziny ojca i matki 001, ok. 9 min

Dom rodzinny (znajomi rodziny, śmierć matki) 001, ok. 10 min

Rodzice (warunki życia w domu) 001, ok. 13 min

Kurs języka polskiego 001, ok. 16 min

Dzieci i rodzina (mąż Łotysz, sukcesy dzieci) 001, ok. 17 min

Dom z lat dziecięcych (wygląd mieszkania, życie rodziny w czasie wojny) 001, ok. 19 min

Życie po wojnie 001, ok. 27 min

Edukacja 001, ok. 28 min

Stosunki polsko-łotewsko-rosyjskie 001, ok. 34 min

Dzieciństwo 001, ok. 38 min

Życie po wojnie (kolejki, braki w zaopatrzeniu, śmierć Stalina, szkoła) 002, ok. 1 min

Kurs bibliotekarski (egzaminy w Moskwie) 002, ok. 4 min

Wyjazdy do Polski 002, ok. 9 min

Życie codzienne rodziny rozmówczyni (święta, praca zawodowa) 002, ok. 15 min

Działalność w Związku Polaków (Ita Kozakiewicz, chór) 002, ok. 21 min

Praca w polskiej szkole (początkowo uczyła łotewskiego, potem praca w bibliotece, uczniowie szkoły, program nauczania, rozbudowywanie szkoły, polska tożsamość, kompletownie szkolnego księgozbioru) 002, ok. 28 min

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl