Urodził się 21 lutego 1944 w Rydze. Rodzina jego ojca pochodziła z Wileńszczyzny. Jeden z przodków po powstaniu styczniowym zamieszkał w Lipawie. Tam urodził się ojciec Jerzego Hryniewicza, Romuald, który jako jedyny z dziewięciorga dzieci zdobył wykształcenie i skończył rzeźbiarstwo na ASP w Rydze. Matka - Stefania Kublińska, urodzona w Rydze, była nauczycielką w polskiej szkole. Za czasów ZSRR odmówiła pracy w rosyjskiej szkole i została urzędniczką. Jerzy Hryniewicz uczęszczał do Akademii Muzycznej w Rydze, ukończył ją w 1969 roku. Następnie pracował w Akademii (początkowo nazywanej "konserwatorium") jako kierownik wydziału nagrań oraz wykładowca. Jest docentem na wydziale historii i teorii muzyki. Pracuje w radiu, organizował m.in. festiwale Pendereckiego i Lutosławskiego. Promuje muzykę polską na Łotwie, jest również organistą kościelnym.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0797
data nagrania: 19.06.2008
długość nagrania: 00:53:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Ryga (Rīga)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Hryniewicz Jerzy
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa (rodzice) 001 ok.1 min

Nauka w szkole łotewskiej i studia w konserwatorium, 3 lata w wojsku radzieckim (służba w orkiestrze) 001 ok. 1,5 min

Praca zawodowa w radiu 001 ok. 4 min

Wspomnienie o rodzicach i dziadkach 001 ok. 8 min

Sytuacja na Łotwie końca lat 40-stych i późniejsze czasy komunistyczne (wywózki na Sybir w 1949, inwigilacja) 001 ok. 10,5 min

Sprawy repatriacyjne ojca 001 ok. 21 min

Losy rodziców w czasie wojny 001 ok. 22,5 min

Sprawa patriotyzmu w domu (wspomnienie o Józefie Piłsudskim) 001 ok.25 min

Śmierć Stalina 001 ok. 27 min

Boże Narodzenie, Wielkanoc i święta narodowe (18 Listopada, 3 Maja) obchodzone w czasach komunizmu na Łotwie 001 ok. 30 min

Praca organisty 001 ok. 34 min

Lata 80-te i mniejszości na Łotwie 001 ok.35 min

Sytuacja społeczna po rozpadzie ZSRR 001 ok. 37 min

Prześladowania duchowieństwa w czasach ZSRR 001 ok. 41,5 min

Życie religijne w czasie ZSRR 001 ok. 43 min

Służba w wojsku radzieckim 001 ok. 45 min

Losy Żydów w Rydze 001 ok. 46,5 min

Postać Ity Kozakiewicz i początki wolności 002 ok. 47,5 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl