Portret Józefa Rybka
Urodziła się 30 października 1928 w Czerniowcach. Jej rodzina nie była bogata, ale mieszkała we własnym domu, wybudowanym w 1904 roku przez dziadka. Dziadkami ze strony ojca byli Johan i Karolina Kulpka. Matka Józefy Rybki urodziła się we Wrocławiu. Przyjechała do Czerniowiec w odwiedziny do brata, tam poznała swojego przyszłego męża i zamieszkała po ślubie. Ojciec Józefy Rybki pracował jako ślusarz w fabryce. W czasie II wojny światowej nie poszedł do wojska, wyjechał do brata do Rumunii i już nie wrócił. Po wojnie zmarł. Matka zajmowała się domem i dwójką dzieci - Walentyną (ur. 1926) i Józefą.
Józefa Rybka i jej siostra chodziły do szkoły powszechnej rumuńskiej, a później niemieckiej. Józefa Rybka z matką i siostrą żyły z wynajmu pokoi i uprawy warzyw w przydomowym ogródku. Nie mogły wyjechać do Polski. Matka zatrudniła się w fabryce, w której wcześniej pracował ojciec. Pracowała tam do 1944 roku. Starszą siostrę Józefy Rybki - Walentynę, kiedy miała 16 lat, aresztowano i wywieziono. Uciekła jednak, udając niemą przedostała się przez granicę i wróciła do domu. Od 1944 roku Józefa Rybka z siostrą pracowały w fabryce. Józefa Rybka wyszła za mąż za Wiktora Rybkę, syna Franciszki z d. Smolnickiej i Franza Rybki, którego Sowieci zabrali nocą w 1940 roku. Mąż jako dziecko uczęszczał do szkoły polskiej. Wiktor Rybka był dyrektorem Domu Polskiego. Józefa i Wiktor Rybka udzielali się w chórze, który najpierw nazywał się „Akademicki”, potem „Lutnia” i jeździli z nim na koncerty, również zagraniczne.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0770
data nagrania: 15.09.2009
długość nagrania: 01:02:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Czerniowce (Czerniwci)
autor nagrania: Czapigo Dominik
Rybka Jadwiga
Streszczenie relacji z minutnikiem

Rodzina Rybków; 001 00:38 do 02:39 min

Opis rodzinnego domu wybudowanego przez dziadka; 001 02:39 do 04:25 min

Dziadkowie z obu stron; 001 04:25 do 05:50 min

Nauka w różnych szkołach; 001 05:50 do 7 min

Opis dzieci różnych narodowości bawiących się razem; 001 07:00 do 07:25 min

Czerniowce przed 1939 rokiem; fiakrzy, sklepy, targi, napady Turków i Węgrów; 001 07:30 do 09:50 min

Życie codzienne w Czerniowcach; szkoła rumuńska, praca ojca w fabryce, siostra Walentyna; 001 10:00 do 12:30 min

I komunia święta, życie kościelne; 001 12:39 do 13:20 min

Polacy przed 1939 rokiem i w czasie II wojny światowej; losy rodziny; 13:20 do 24:30 min

Edukacja przed i w czasie II wojny światowej; 25:45 do 27 min

Działanie Domu Polskiego przed II wojną światową i po jej zakończeniu; 001 27:46 do końca ścieżki;

Żydzi w Czerniowcach; 002 00:07 do 04:15 min

Polskie dziedzictwo; Rumuni, Niemcy; 002 04:36 do 09:38 min

Żydzi w czasie wojny; getto, rozstrzeliwania, ukrywanie Żydów; 002 09:40 do 13:20 min

Kościół rzymsko-katolicki w czasie II wojny światowej i w okresie sowieckim. Ks. Krajewski, ks. Andrzejewski; 002 13:30 do 18:20 min

Praca, trudności finansowe rodziny.; 002 19:36 do 25 min

Rozstrzeliwanie Żydów; przedwojenne Czerniowce - sadownicy, handlarze, rolnicy, Huculi, górale, bryndza, grzyby, las, kąpiele w Prucie; 002 25:40 do 31 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl