Urodziła się w 1953 roku w Kamieńcu Podolskim. Jej ojciec był Polakiem, matka Rosjanką. Nie miała rodzeństwa. Została ochrzczona i wychowana w wierze katolickiej. Pracowała w fabryce jako konstruktor narzędzi elektromechanicznych. Jest prezesem Stowarzyszenia Polaków w  Kamieńcu Podolskim.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0761
data nagrania: 16.05.2008
długość nagrania: 00:27:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Kamieniec Podolski (Kamjaneć-Podilśkyj)
autor nagrania: Filipkowski Piotr
Gałka Helena
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0761_Galka_Helena_01
Przedstawienie się; pochodzenie rodziców (ojciec Polak, matka Rosjanka); wychowanie w wierze katolickiej, modlitwy po polsku; chrzest w Podwołoczyskach; rozmowy z ojcem w domu w języku polskim; ślub rodziców; represjonowanie rodziny ojca; udział ojca w wojnie;

[00:05:00, 01]
Śmierć ojca i matki; sytuacja środowiska polskiego w Kamieńcu Podolskim; walka z władzą o odtworzenie katedry, w której mieściło się muzeum ateizmu; nauka języka polskiego w ukraińskich szkołach; praca w fabryce jako konstruktorka; funkcjonowanie Stowarzyszenia Polaków w Kamieńcu Podolskim;

[00:10:00, 01]
Wyjazdy dzieci do Polski w ramach Stowarzyszenia Polaków Kamieńca Podolskiego; odwiedziny córki mieszkającej na stałe w Krakowie, nauczycielki języka polskiego; rozmowy po polsku w domu; słaba sytuacja polskiego kościoła na Ukrainie;

[00:15:00, 01]
Stosunek Ukraińców do kościoła; sytuacja ludności żydowskiej na Ukrainie; pogrom Żydów z Czerniowiec i Tarnopola; uroczystości upamiętniające mord ludności żydowskiej;

[00:20:00, 01]
Córki Heleny Gałki mieszkające w Polsce; jedna wyszła za mąż za Polaka i mieszka w Polsce; Polacy zamieszkujący obwód chmielnicki; współpraca z Franciszkiem Micińskim, prezesem Związku Polaków na Ukrainie miasta Chmielnicki;

[00:25:00, 01]
Przyjazdy wnuczka z Polski do Kamieńca Podolskiego.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl