Portret Bronisława Gniećko
Urodziła się w 1928 roku we wsi Saska Lipka na Kresach (II RP). Jej rodzina wkrótce przeprowadziła się do wsi w pobliżu Malewa, majątku książąt Radziwiłłów. Do wybuchu II wojny światowej Bronisława Gniećko ukończyła 5 klas polskiej szkoły powszechnej w Malewie. Po wojnie gospodarstwo rodziców zostało wcielone do kołchozu, gdzie pracowali. Bronisława Gniećko przeniosła się w tym czasie do Nieświeża. Wyszła za mąż i zajęła się wychowaniem dzieci.  W latach 60. rozpoczęła pracę na poczcie, a następnie w handlu obwoźnym. Przeszła na emeryturę w 1983 roku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0739
data nagrania: 09.07.2008
kraj: Białoruś
miejscowość: Nieśwież (Niaswiż)
autor nagrania: Komperda Joanna
Gniećko Bronisława
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa (edukacja w szkole polskiej w Malewie, bolszewicy, kolektywizacja); 001 1 min

Okres powojenny (praca zawodowa, kwestia wyjazdu do Polski, wycieczki do Polski w odwiedziny do rodziny, wychowanie dzieci w polskości); 001 ok. 5 min

Okres wojny (grabież konia i krów z gospodarstwa do kołchozu, egzekucja Żydów w Nieświeżu w 1943 r., represje wobec duchowieństwa); 001 10 min

Dom rodzinny (dom i jego wyposażenie, literatura, formy spędzania czasu wolnego na wsi, obrzędy weselne i świąteczne zwyczaje); 001 16 min

Kościół w Nieświeżu (życie religijne po wojnie, ks. Kołosowski, obrona kościoła przed zamknięciem, prześladowania wierzących); 002 1 min

Edukacja (edukacja przed wojną, szkoła wiejska, wycieczki, sport); 002 9 min

Życie codzienne w okresie przedwojennym (wycieczki szkolne, ulubione sporty dzieci, żywność i aprowizacja); 002 20 min

Przedwojenny Nieśwież (Żydzi – handel, sklepy, stosunki między katolikami a prawosławnymi, opis pałacu nieświeskiego, Radziwiłłowie, wtargnięcie Sowietów 17 IX 1939 r. – grabież zamku, pierwsza jazda samochodem Bronisławy Gniećko przed wojną); 003 1 min

Okres II wojny światowej (wybuch wojny, uchodźcy, okupacja sowiecka – deportacje, losy ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką); 003 37 min

Kościół w Nieświeżu (losy ks. Kołosowskiego, odbudowa kościoła i parafii); 004 ok. 10 min

Porównanie obu okupacji: niemieckiej i sowieckiej, działalność partyzancka; losy pałacu w Nieświeżu; 004 ok. 15 min

Wspomnienia z życia powojennego (śmierć Stalina, praca na poczcie i w handlu oboźnym); 004 29 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl