Portret Helena Rozumko
Urodziła się 11 grudnia 1926 w Iszkołdzi w II RP (obecnie Białoruś). Rodzice prowadzili gospodarstwo. Helena Rozumko ukończyła pięć klas szkoły powszechnej, w 1949 roku wyszła za mąż w Stołowiczach, a w 1952 roku zamieszkała w Baranowiczach. Początkowo pracowała w kołchozie, od 1970 roku jako sprzątaczka w elektrowni w Baranowiczach. Wychowała dwie córki i dwóch synów. W 2007 roku owdowiała.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0736
data nagrania: 07.07.2008
długość nagrania: 02:00:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Baranowicze (Baranawiczy)
autor nagrania: Komperda Joanna
Rozumko Helena
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa (edukacja, rodzice, gospodarstwo, problem repatriacji, II wojna światowa) 001 1 min

Życie powojenne (zamążpójście, przeprowadzka do Baranowicz, praca w kołchozie, kościół katolicki) 001 10 min

Wspomnienia z dzieciństwa (dom rodzinny, rodzina, czas wolny, święta, stosunki narodowościowe) 001 16 min

Wojna i okupacja (wejście sowietów, wywózki) 002 25 min

Okupacja niemiecka (obóz w Kołdyczewie, Niemcy, partyzanci, młodzież, Kościół, ucieczka Niemców) 002 32 min

Okres powojenny (edukacja powojenna, życie religijne, ślub w Stołowiczach, praca sprzątaczki, ksiądz Hej w Baranowiczach) 003 1 min

fragmenty nagrania