Portret Kazimierz Łukaszewicz
Urodził się 14 stycznia 1940 w Fastowie. Ukończył szkołę podstawową, a następnie technikum elektryczne (1947-1959). W latach 1959-1963 służył w marynarce wojennej ZSRR. Od 1964 roku pracował jako elektryk na kolei. W 1995 roku przeszedł na emeryturę. Po roku 1990 zaangażował się w odbudowę kościoła katolickiego w Fastowie. Pełnił funkcję prezesa wspólnoty katolickiej w Fastowie. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0734
data nagrania: 05.06.2008
długość nagrania: 00:47:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Fastów (Fastiw)
autor nagrania: Komperda Joanna
Łukaszewicz Kazimierz
Streszczenie relacji minutnikiem

Historia rodziny (praca dziadka, ojca, dom); 001 1 min

Wspomnienia z wojny niemiecko-rosyjskiej; 001 8 min

Życie religijne w czasie wojny i po wojnie (chrzest, zamknięcie kościoła, utworzenie sklepu w kościele); 001 11 min

Wyzwolenie Fastowa (ucieczka wojsk niemieckich, przejście wojsk radzieckich); 001 14 min

Powojenne życie codzienne (brak żywności, susza, głód, strach, donosicielstwo, stosunki polsko-ukraińskie) 001 15 min

Wychowanie religijne (rola babci, pierwsza spowiedź, śluby, małżeństwo mieszane z Rosjanką, ojcowie dominikanie w Fastowie) 001 20 min

Wspomnienie o Stalinie (śmierć Stalina, propaganda a rzeczywistość, zmiany, opodatkowanie drzew owocowych) 001 31 min

Życie w okresie rządów Chruszczowa i Breżniewa 001 36 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl