Portret Halina Patryak
Urodziła się 31 grudnia 1920 w Fastowie. Ojciec, Stanisław Josipowicz Patryak był ogrodnikiem i sadownikiem, a matka Michalina zajmowała się domem i gospodarką. Trzej starsi bracia uczyli się w Kijowie. W okresie międzywojennym uczęszczała do szkoły podstawowej w Fastowie. W 1935 roku ukończyła 9 klas szkoły. W czasie okupacji niemieckiej udało się jej uniknąć wysłania do pracy przymusowej do III Rzeszy. Do końca wojny pani Halina pracowała w fabryce w Fastowie. W 1946 roku wyszła za mąż, a następnie urodziła dwójkę dzieci. Przez szereg lat pracowała kolejno jako maszynistka w kantorze, w banku i jako stróż nocny w przedsiębiorstwie. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0729
data nagrania: 05.06.2008
długość nagrania: 01:26:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Fastów (Fastiw)
autor nagrania: Komperda Joanna
Patryak Halina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Przedwojenne represje stalinowskie (przeszukanie u sąsiadów, rok nauki w polskiej szkole) 001 1 min

Okupacja niemiecka (śmierć ojca w 1939 roku), przeznaczenie do wywózki do pracy przymusowej w III Rzeszy, badania lekarskie przed transportem, ucieczka i życie w ukryciu, powrót koleją do Fastowa w trakcie bombardowania miasta, powrót do domu, praca w fabryce, śmierć brata na terenie Rzeszy) 001 8 min

Okres powojenny (praca w kantorze w roli maszynistki przez 3 lata, nieporozumienie z naczelnikiem i utrata pracy, praca w banku przez okres sześciu lat, zamążpójście w 1946 roku, wieloletnia praca zawodowa w roli stróża nocnego) 001 25 min

Życie religijne na przestrzeni kilkudziesięciu lat (zamiana kościoła katolickiego w Fastowie na cerkiew, a następnie na magazyn, odzyskanie kościoła po 1990 roku, wycieczka do Polski, kontakty z Polską) 002 1 min

Wspomnienia z okresu międzywojennego (edukacja, warunki życiowe rodziny, wygląd domu rodzinnego, używanie języka polskiego) 002 19 min

Wspomnienia z okresu powojennego (zamążpójście za Ukraińca, trudności z ochrzczeniem dzieci, ukrywanie polskiej narodowości, życie religijne i obchodzenie świąt) 002 34 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl