Portret Stanisław Piątkowski
Urodził się w 1927 roku we wsi Zasimołka w obwodzie żytomierskim (Ukraińska SRR). Do 1941 roku Stanisław Piątkowski ukończył sześć klas szkoły podstawowej. W czasie wojny niemiecko-radzieckiej jego dom został zniszczony, rodzina zamieszkała w szkole. Stanisław Piątkowski miał zostać wywieziony na roboty do Niemiec, ale udało mu się uciec podczas postoju transportu w Nowogrodzie Wołyńskim. Do wyzwolenia w grudniu 1944 ukrywał się z dwoma innymi chłopcami w lesie, pomagali im partyzanci sowieccy. W 1944 roku Stanisław Piątkowski został powołany do Armii Radzieckiej. Służył w Iranie i Turkmenistanie. Po zakończeniu wojny został wojskowym kartografem. W 1952 roku został zdemobilizowany, nie wrócił jednak na Ukrainę, osiadł w Duszanbe w Tadżykistanie. Pracował m.in. jako kierowca. W 1968 roku ze względów zdrowotnych przeniósł się na Ukrainę. Do przejścia na emeryturę w 1987 roku pracował na lotnisku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0722
data nagrania: 05.06.2008
długość nagrania: 00:49:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Motowidłówka (Motowyliwka)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Piątkowski Stanisław
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dom rodzinny 001, ok. 1 min

Wojna i okupacja niemiecka (pierwsze bombardowanie, zamieszkanie w szkole, choroba, pomoc Niemca, problemy materialne) 001, ok. 2 min

Ucieczka przed wywozem do Rzeszy i życie w lesie 001, ok. 4 min

Życie po wojnie (wejście Rosjan, praca w kołchozie, służba w wojsku) 001, ok. 6 min

Życie w Duszanbe i Zasimołce (praca zawodowa, małżeństwo, przyczyny powrotu na Ukrainę, sprowadzenie rodziny do Zasimołki, kupno chaty, emerytura) 001, ok. 7 min

Wspomnienia z dzieciństwa (matka Ukrainka, po ślubie przyjęła katolicyzm, pochodzenie rodziców, praca w kołchozie, jak nauczył się języka polskiego) 001, ok. 10 min

Dzieci rozmówcy 001, ok. 14 min

Religia (kościół, chrzest, komunia, święta) 001, ok. 16 min

Sioło Zasimołka (wielonarodowa wieś, represje lat 30., szkoła przed wojną, język w szkole, święta państwowe, religijne) 001, ok. 20 min

Wielki Głód 001, ok. 28 min

Okupacja niemiecka (partyzanci, kościół, życie w lesie, losy Niemców ze wsi) ok. 30 min

Służba w wojsku (służba w Iranie, kartografia) 001, ok. 37 min

Duszanbe (małżeństwo, wygląd miasta) 001, ok. 43 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl