Portret Walentyna Góriańczyk
Urodziła się 25 grudnia 1925 w Pińsku. Ojciec był pracownikiem poczty, telegrafistą, a matka zajmowała się domem. Przed wojną Walentyna Góriańczyk ukończyła sześć klas szkoły powszechnej. Następnie kontynuowała edukację w szkole zawodowej, gdzie uczyła się prac gospodarczych. 19 kwietnia 1940 została zesłana do Ałtajskiego Kraju (region Sorokino). W lipcu 1946 wróciła do Pińska, gdzie założyła rodzinę. Jej mąż był kapitanem, wspólnie wychowali dwójkę dzieci. Przez cztery lata Walentyna Góriańczyk pracowała na poczcie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0712
data nagrania: 09.05.2008
kraj: Białoruś
miejscowość: Pińsk (Pinsk)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Góriańczyk Walentyna
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa (dom rodzinny, rodzice, szkoła) 001 ok. 1 min

Okupacja sowiecka (wywózka 19 kwietnia 1940, losy ojca) 001 ok. 1,5 min

Pobyt na zesłaniu w Ałtajskim Kraju 001 ok. 3 min

Powrót do Pińska (małżeństwo, pozostanie w Pińsku) 001 ok. 6 min

Los brata 001 ok. 6,5 min

Codzienność powojenna (praca na poczcie) 001 ok. 9 min

Przedwojenny Pińsk (zabudowa, sklepy) 001 ok. 10 min

Przedwojenni mieszkańcy Pińska (Żydzi) 001 ok. 13,5 min

Szkoła nr 5 (geografii uczył pan Kapuściński, nauczyciele) 001 ok. 15 min

Aresztowania podczas II wojny 001 ok. 16 min

Koleżanki szkolne (relacje polsko-żydowskie) 001 ok. 17 min

Wolny czas (zabawy nad rzeką) 001 ok. 21 min

Targ na Placu 3 Maja przed wojną 001 ok. 22 min

Relacje polsko-żydowskie przed wojną 001 ok. 23,5 min

Transport i pobyt na zesłaniu (Sorokino) 001 ok. 25 min

Powrót do Pińska (zburzenie kościoła) 001 ok. 30 min

Losy cmentarzy żydowskich w Pińsku 001 ok. 31,5 min

Losy ojca na zesłaniu w Suchowodnaja 001 ok. 33,5 min

Wspomnienie o Ryszardzie Kapuścińskim 001 ok. 36 min

Dwór Skirmutnów w Porzeczu 001 ok. 36,5 min

Mieszkańcy wsi Stare Konie (Ukraina) 001 ok. 38,5 min

Wspomnienie o księdzu Świątku (walka z kościołem) 001 ok. 40,5 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl