Portret Lidia Zakrzewska
Urodziła się 1945 roku w Czerniowcach. Ojciec pochodził z Władywostoku, a matka z Syberii, poznali się w czasie II wojny światowej, a po jej zakończeniu osiedlili się w Czerniowcach. Ojciec był oficerem Armii Czerwonej, członkiem partii komunistycznej, potem w Czerniowcach pracował m.in. w ministerstwie spraw wewnętrznych oraz milicji. W latach 1962-1966 był komendantem głównym milicji w Czerniowcach. Lidia Zakrzewska po ukończeniu szkoły podstawowej uczyła się w zawodowej szkole muzycznej, w klasie fortepianu. Potem studiowała zaocznie na Uniwersytecie Czerniowieckim na wydziale romańsko-germianistyczny, ukończyła filologię angielską. W tym też czasie uczyła muzyki w szkole muzycznej, najpierw w Czerniowcach, potem w pobliskiej wsi, przez sześć lat w Starożyńcu i wreszcie przez 22 lata, do emerytury, ponownie w Czerniowcach. Wyszła za mąż za Polaka, pochodzącego z obwodu chmielnickiego. Urodziła dwie córki. W latach 80. związała się z polską społecznością mieszkającą w Czerniowcach.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0709
data nagrania: 18.05.2008
długość nagrania: 00:53:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Czerniowce (Czerniwci)
autor nagrania: Pałka Jarosław
Zakrzewska Lidia
Streszczenie relacji z minutnikiem

O swoich rodzicach, domu rodzinnym 001 ok. 1 min

O spotkaniu męża Polaka, o swoim mężu, o kontaktach z Polakami, poznawaniu polskiej kultury, nauce języka polskiego 001 ok. 3 min

Pierwszy dom rodzinny w Czerniowcach, mieszkanie dziadka 001, ok. 7 min

O rekwirowaniu domów po wojnie w Czerniowcach, zajmowaniu mieszkań, o żydowskich sąsiadach 001, ok. 8 min

Kontakty z kościołem katolickim, 001 ok. 11 min

O wspólnym życiu z różnymi narodowościami, wyznaniami w Czerniowcach, o koleżankach, kolegach, o wspólnych zabawach 001 ok. 13 min

Szkoła w Czerniowcach, dożywianie dzieci 001 ok. 16 min

O domu rodzinnym, obowiązkach domowych, opiekowaniu się bratem 001, ok. 20 min

Szkoła podstawowa, nauczyciele, koledzy i koleżanki 001 ok. 23 min

Szkoła muzyczna, o nauka muzyki, o grze na fortepianie 002, ok. 1 min

Rodzice, opowieść o ojcu, o jego pracy w milicji 002, ok. 5 min

Praca w szkole muzycznej na wsi, potem w Starożeńcu, przyczyny opuszczenia Czerniowiec 002, ok. 8 min

O tym, jak poznała męża, kontakty z polską rodziną 002 ok. 12 min

Nauka języka polskiego w Czerniowcach w szkole dla dorosłych 002, 13.40, 16.00 min

Kontakty z Towarzystwem Polskim, chór kościelny, chór w Domu Polaka 002, ok. 17 min

Życie religijne w Czerniowcach, kościół katolicki 002, ok. 21 min

Spotkania w Domu Polski, próby chóru, cotygodniowe spotkania po niedzielnej mszy polskich mieszkańców Czerniowiec 002, ok. 22 min

Refleksje na temat tożsamości narodowej 002, ok. 24 min

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl