Portret Stanisław Gorodecki
Urodził się w 1927 roku we wsi Lipiny (obwód chmielnicki, Ukraińska SRR). Miejscowość zamieszkana była w większości przez Polaków. W 1937 roku ojciec Stanisława Gorodeckiego wraz z 35 innymi osobami ze wsi został aresztowany i oskarżony o kontakty z polskim wywiadem oraz Polską Organizacją Wojskową (tzw. sprawa POW). Rozstrzelano go w więzieniu w Kamieńcu Podolskim. Wkrótce aresztowana została matka Stanisława Gorodeckiego. Zwolniono ją, jednak razem ze starszą córką została zmuszona do opuszczenia gospodarstwa. Przez pół roku Stanisław Gorodecki mieszkał sam. Wiosną 1938 roku jego matce pozwolono wrócić do domu i rozpocząć pracę w kołchozie. W czasie okupacji niemieckiej, w maju 1942, Stanisław Gorodecki razem z matką został wysłany na roboty do Niemiec. Pracował tam do 1945 roku, zatrudniony był w gospodarstwie rolnym niedaleko Essen. Po powrocie na Ukrainę odbył pięcioletnią służbę wojskową w Armii Czerwonej, służył przy granicy chińskiej. Po założeniu rodziny przeprowadził się do miejscowości Szepietowka. Pracował w fabryce, która produkowała podzespoły do samochodów Żyguli. W 1972 roku zamieszkał w Kamieńcu Podolskim.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0707
data nagrania: 16.05.2008
długość nagrania: 01:54:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Kamieniec Podolski (Kamjaneć-Podilśkyj)
autor nagrania: Pałka Jarosław
Gorodecki Stanisław
Streszczenie relacji z minutnikiem

Zamordowanie ojca 001 ok. 2 min

Dom rodzinny, gospodarstwo, rodzice, rodzeństwo 001 ok. 3 min

Represje w 1937 roku, głód, zdobywanie jedzenia, 001, ok. 5 min

Wieś Lipiny, polska społeczność, zamknięcie polskiej szkoły, kościoła katolickiego 001 ok. 8 min

O pracy w kołchozie przed wojną 001 ok. 12 min

Polska szkoła, nauka języka polskiego 001 ok. 13 min

Praca przymusowa w Niemczech, kontakt z Polakami w tym czasie 001 ok. 16 min

Praca przymusowa w Niemczech, obowiązki w gospodarce 001 ok. 20 min

Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej, wejście Węgrów po rozpoczęciu wojny 001 ok. 24 min

Praca przymusowa w Niemczech 001 ok. 25 min

Zdobywanie jedzenia w Niemczech, transport do Niemiec 001 29.10-30.50 min

Praca przymusowa w Niemczech, inspektor, gospodarz niemiecki, alianckie bombardowania 001 ok. 32 min

Warunki życia podczas pracy przymusowej w Niemczech, organizowanie sobie jedzenia 001 ok. 37 min

Praca przymusowa w Niemczech, wygląd majątku, obowiązki, ujeżdżanie konia, znaleziony 002 ok. 2 min

Kontakty z Niemcami, pistolet podczas pracy, 002 ok. 10 min

Koniec wojny, samosądy, powrót do domu po wojnie 002, ok. 12 min

Zamordowanie niemieckiego gospodarza przez Rosjan po wyzwoleniu 002, ok. 21 min

Służba wojskowa w Armii Czerwonej po wojnie na granicy sowiecko-chińskiej 002, ok. 23 min

Przyczyny, z powodu których nie repatriowali się do Polski 002 ok. 30 min

O powojennym życiu, pracy zawodowej, o rodzinie, o zamieszkaniu w Kamieńcu Podolskim 002 ok. 35 min

O życiu religijnym w Kamieńcu, wycieczkach do Polski 002, ok. 36 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl