Urodziła się w 1923 roku w Dyneburgu jako najmłodsza z sześciorga dzieci Fiedorowiczów. Ojciec pracował na kolei, a matka zajmowała się domem i dziećmi. Walentyna Łapkowska ukończyła polską szkołę powszechną i łotewskie gimnazjum. Tuż po szkole wyjechała na rok do Silene w północnej Łotwie pracować jako nauczycielka religii. 12 kwietnia 1942 wyszła za mąż za Pawła Łapkowskiego, urodziła trzech synów. Zamieszkali przy stacji Zemgale, gdzie Paweł Łapkowski dostał pracę jako zawiadowca. Po dziewięciu latach wrócili do Dyneburga. Walentyna Łapkowska pracowała jako nauczycielka aż do emerytury.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0645
data nagrania: 10.11.2007
długość nagrania: 02:18:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Czyżewska Anna
Łapkowska Walentyna
Streszczenie relacji z minutnikiem

II wojna światowa, okupacja niemiecka. [Pożar na Nowym Planie (polska dzielnica w Dyneburgu) i powrót do spalonego domu] 001, ok. 1 min – 7 min

Wojna - okupacja niemiecka (wyjazd do Silene – miejscowość w północnej części Łotwy; praca nauczycielki religii) 001, ok. 8 min - 9 min

Okupacja niemiecka. Zamążpójście (przyczyny małżeństwa) 001, ok. 09:30 min

Okupacja niemiecka, okupacja sowiecka, okres powojenny (życie w Zemgale – ostatnia łotewska stacja przed Turmontami, praca męża na kolei, narodziny syna,) 001, ok. 10 min

Życie powojenne (powrót do Dyneburga, praca w szkole, rola kościoła) 001, ok. 14 min

Polskie szkolnictwo przed II wojną - 001, ok. 16 min

Życie religijne (członkowstwo w chórze kościelnym) 001, ok. 17:30 min

Harcerstwo polskie przed II wojną (rola harcerstwa w życiu społecznym, piosenki, zbiórka harcerska, kult polskich bohaterów – wizyty na cmentarzu na Słobódce) 001, ok. 24 min – 36 min

Polskie szkolnictwo przed II wojną (edukacja przedszkolna, język polski) 001, ok. 37 min

Polskie szkolnictwo przed II wojną (polskie szkolnictwo po 1934 roku, język polski) 002, ok. 00:00 – 07:00 min

Życie codzienne Polaków przed II wojną światową (literatura polska) 002, ok. 7:00 min

Życie religijne przed II wojną światową (język polski i łotewski w kościele) 002, ok. 08:00 min

Czas zaborów (biografia ojca, biografia matki, historia ich małżeństwa) 002, ok. 9:00 min

I wojna światowa (ewakuacja na teren Ukrainy, życie codzienne na przymusowej emigracji, rewolucja bolszewicka) 002, ok. 13 min

Polskie szkolnictwo przed II wojną (Olga Daukszta) 002, ok. 25 min

Życie codzienne przed II wojną światową (Nowy Plan, dyneburska wielokulturowość, małżeństwa mieszane) 002, ok. 27:00 min – 35 min

Żydzi w Dyneburgu (anegdota o dowcipie zrobionym Żydówce, wojenne losy żydowskich koleżanek) 002, , ok. 38 min

Pierwsza okupacja sowiecka (pierwsze wywózki NKWD) 002, ok. 43:30 min

Wojna niemiecko-sowiecka (wybuch wojny, bal maturalny) 003, ok. 00:00 min

Pierwsza okupacja sowiecka (wejście sowietów) 003, ok. 4.00 min

II wojna światowa (okupacja sowiecka i okupacja niemiecka – różnice, wywózki na wschód w czasie wojny) 003, ok. 9.00 min

Wyjazd do Polski (propozycja wyjazdu do Prus Wschodnich; rezygnacja) 003, ok. 18:30 min

Śmierć Stalina (dzień śmierci Stalina, przeprowadzka do Dyneburga, powroty zesłanych na Sybir) 003, ok. 30:00 min

Śmierć Józefa Piłsudskiego (śmierć Piłsudskiego, wizyta w Wilnie, harcerstwo) 003, ok. 34:00

Polacy na Łotwie przed II wojną światową (działalność „Harfy” i „Promienia”) 003, ok. 37:00 min

Druga okupacja sowiecka (wejście sowietów, pozytywy władzy sowieckiej) 003, ok. 41:00 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl