Urodziła się w 1932 roku w Plusach na Brasławszczyźnie. Jej matka, katoliczka, pochodziła z Łotwy. W czasach carskich poznała swojego przyszłego męża, Michała, pochodzącego z Plus. Wyszła za mąż i przeniosła się na południe, na Brasławszczyznę, do Plus. W 1918 roku, gdy ustanowiono granicę polsko-łotewską została rozdzielona ze swoją rodziną, która pozostała na terenie Łotwy. 
Modesta Zamościk w 1930 roku rozpoczęła naukę w siedmioklasowej szkole, której ze względów finansowych nie kontynuowała. Potem uczyła się szycia w Plusach u miejscowej krawcowej. W czasie wojny pracowała jako szwaczka. Po wojnie, za namową rodziców i wsparciu łotewskiej rodziny, przeprowadziła się do Dyneburga, gdzie również pracowała jako szwaczka, a potem także w szpitalu.  W  1950 roku wyszła za mąż. Urodziła dwie córki. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0644
data nagrania: 10.11.2007
długość nagrania: 01:38:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Czyżewska Anna
Zamościk Modesta
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo (szkoła, zabawy, pomoc rodzicom w gospodarstwie, koniec nauki, pochodzenie matki i małżeństwo rodziców) 001, ok. 2 min

Granica polsko-łotewska (kiedy i z jakich powodów nielegalnie przekraczano granicę przed drugą wojną światową) 001, ok. 6 min

Wejście sowietów w 1939 roku (rabunki mienia kościelnego, aresztowanie księdza oraz jej męża; warunki powrotu męża) 001, ok. 7 min

Przeprowadzka na Łotwę (planowanie wyjazdu, przygotowania do ślubu, ślub w kościele) 001, ok. 10 min

Życie na Łotwie (życie codzienne, edukacja córki, nauka języka rosyjskiego i języka polskiego) 001, ok. 12 min

Rodzina (praca rodziców, siostra) 001, ok. 13.30 min

Szkoła (szkoła podstawowa w Plusach, szkoła średnia w Brasławiu, pójście na naukę szycia) 001, ok. 15 min

Wejście Sowietów (wygląd i zachowanie sowieckich żołnierzy) 001, ok. 16 min

Śmierć Józefa Piłsudskiego (żałoba narodowa, wspomnienia w wyjazdu na Wileńszczyznę i odwiedzania miejsc związanych z życiem Piłsudskiego) 001, ok. 18 min

Wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego w Plusach (przyjazd pierwszego samochodu do Plus) 001, ok. 20 min

Nauka szycia (krawcowa, nauczycielka z Plus) 001, ok. 24 min

Tożsamość narodowa 001, ok. 25 min

Czasy sowieckie (warunki życia, tworzenie kołchozów, rekwirowanie zbiorów) 001, ok. 26 min

Brasław (wygląd miasta przed wojną, wojsko, spędzanie czasu wolnego) 001, ok. 27 min

Łotwa w czasie wojny (współpraca Niemców z Łotyszami, zabór mienia, sadzenie tytoniu na potrzeby Niemców) 001, ok. 29 min

Wypadek przy pracy (domowe zszywanie rany, blizna), 001, ok. 32 min

Koniec wojny (ogłoszenie końca wojny), 001, ok. 34 min

Początek wojny (informacja o wybuchu wojny), 001, ok. 36 min

Zwrot mienia po 1991 roku, 001, ok. 38 min

Partyzanci (ludzie walczący w lesie, opisy zbrodni niemieckich, leśne bandy), 001, ok. 39 min

Żydzi w Plusach (mieszkańcy Plus i ich zajęcia), 001, ok. 45 min

Polscy handlarze w Plusach, 001, ok. 48 min

Żydowscy mieszkańcy Plus (życie religijne, synagoga, prace i zajęcia, żydowscy krawcy) 002, ok. 1 min

Starowierska wieś Krasnogorka (jej mieszkańcy zwani „Moskale”, budowa polskiej szkoły, kwestie języka polskiego w II Rzeczpospolitej) 002, ok. 3 min

Wieś Wasilkiszki – nauka szycia (nauka szycia, praca w czasie wojny) 002, ok. 5 min

Holokaust (wywózki Żydów, polscy szabrownicy) 002, ok. 8 min

Dzieciństwo i młodość (praca na roli) 002, ok. 10 min

Ratowanie Żydów (ukrywanie Żydów, pomoc Żydom, polscy szabrownicy) 002, ok. 11 min

Życie codzienne w II RP (bezpieczeństwo i spokój, religijność) 002, ok. 12.30 min

Synagoga w Plusach 002, ok. 13.30 min

Kościół katolicki w Plusach (historia powstania) 002, ok. 15 min

Ślub – 002, ok. 16.30 min

Kuzyn w Polsce – historia jego życia (życie na Białorusi, wyjazd po II wojnie światowej, życie w Polsce) 002, ok. 18 min

Wczasy w ZSRR, lata 70. (Ryga, Soczi) 002, ok. 20 min

Praca (szwaczka podczas II wojny światowej, naprawa palt) 002, ok. 22.30 min

Szawle, Góra Krzyży na Litwie (opis miejsca, wrażenia) 002, ok. 24 min

Członkostwo w polskim chórze „Promień” 002, ok. 26 min

Choroba córki (żydowska lekarka w Rydze, język łotewski, kwestie językowe w Łotwie, sprawiedliwość lekarzy) 002, ok. 27 min

Śmierć rodziców 002, ok. 32 min

Praca w szpitalu (przyczyny odejścia, emerytura) 002, ok. 33 min

Życie na Łotwie i na Białorusi – różnice – 002, ok. 35 min

Mąż (historia życia, zsyłka na Syberię, praca, dyneburski zespół, zespół rodzinny, nauka gry u organisty w Słobódce, praca w aptece, powrót ze zsyłki) – 002, ok. 37 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl