Urodził się w 1921 roku w Zwienigorodce w obwodzie kijowskim. Po śmierci ojca w 1928 roku przeprowadził się z matką do Bieriezania w obwodzie odesskim, gdzie ukończył 7 klas. Następnie zdobył zawód frezera w szkole zawodowej w Kijowie. W latach 1938-1941 pracował w Fabryce Maszyn Lotniczych w Kijowie. Podczas wojny Kazimierz Rzestowicz został wraz z fabryką ewakuowany do Nowosybirska. Przebywał w wojskowej jednostce szkoleniowej na Dalekim Wschodzie. Po wojnie zamieszkał w Bijsku. W latach 1954-2003 pracował w tamtejszej fabryce, pełniąc funkcje członka rady nadzorczej i szefa produkcji. W 2003 roku przeszedł na emeryturę, zaangażował się w kole kombatantów.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0630
data nagrania: 15.07.2007
długość nagrania: 00:48:00
kraj: Rosja
miejscowość: Bijsk
autor nagrania: Maleszka Michał
Rzestowicz Kazimierz
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0630_Rzestowicz_Kazimierz_01
Wspomnienia z dzieciństwa: praca ojca w zawodzie agronoma; śmierć ojca w 1928 roku; przeprowadzka do Berezania i następnie Kijowa; wybuch wojny i wyjazd do Nowosybirska; służba w wojsku na Dalekim Wschodzie (początek wojny);

[00:05:00, 01]
Przygotowania przed wysłaniem na front; podjęcie pracy w fabryce po zakończeniu wojny; awans w fabryce;

[00:10:00, 01]
Rodzinne miasto w czasie wojny – śmierć matki i ojczyma w czasie wojny; kościół w Zwinogródce przed wojną; nauka w technikum i zdobycie zawodu frezera;

[00:15:00, 01]
Praca w tajnej kancelarii wojskowej (służba wojskowa); rozmowy rodziców w domu w języku polskim;

[00:20:00, 01]
Nauka w rosyjskiej szkole; incydent z urlopem i kara w postaci z pomniejszonej pensji;

[00:25:00, 01]
Wojna zimowa; wybuch Wielkiej Wojny Ojczyźnianej (1941 rok); przynależność do Komsomołu;

[00:30:00, 01]
Służba wojskowa na Dalekim Wschodzie (piechota, wywiad kawalerii); służba w Dzierżyńsku jako dowódca jednostki;

[00:35:00, 01]
Reakcje na temat śmierci Stalina; refleksja na temat stalinizmu; polski kościół w Bijsku;

[00:40:00, 01]
Kontakty z Polakami w ZSRR;

[00:45:00, 01]
Incydent z szeregowym żołnierze i degradacja ze stopnia sierżanta.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl