Portret Konstanty Pawłowicz
Urodził się 14 kwietnia 1926 roku w Dyneburgu. Jego ojciec - Antoni, pochodził z Krasławia, a matka – Elżbieta z Iłłukszty. Oboje rodziców byli Polakami. Miał trójkę rodzeństwa. Podczas wojny działał w antyniemieckim ruchu oporu. Był za to więziony i prześladowany przez Niemców, później trafił do obozu w Stutthof, skąd udało mu się zbiec podczas lądowej ewakuacji obozu. W ten sposób trafił do armii sowieckiej. Po wojnie rozpoczął pracę na kolei, gdzie przepracował większość swojego życia. Ożenił się i miała dwoje dzieci. W 2004 roku został mianowany podporucznikiem Wojska Polskiego przez prezydenta RP.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0576
data nagrania: 08.11.2007
długość nagrania: 01:53:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Szamruchiewicz Alina
Pawłowicz Konstanty
Narracja:

[00:00:00] AHM_PnW_0576_Pawlowicz_Konstanty_01
Pochodzenie rodziców Konstantego Pawłowicza; najwcześniejsze wspomnienia;

[00:05:00, 01]
Pierwsze prace Konstantego Pawłowicza;

[00:10:00, 01]
Wywiezienie do Centralnego Więzienia w Rydze, przesłuchania i strach przed otwartą rozmową z innymi członkami ruchu oporu;

[00:15:00, 01]
Opis kompetencji Pana Pawłowicza jako aktywnego członka antyhitlerowskiego ruchu oporu w Dyneburgu; „nauka strzelania” u Niemców;

[00:20:00, 01]
Przewożenie tajemniczego ładunku pociągiem do Rybińska na rumuńskiej granicy;

[00:25:00, 01]
Zdziwienie po wojnie (u naczelników w pracy Pana Pawłowicza), że Pan Pawłowicz był w sowieckiej armii podczas wojny;

[00:30:00, 01]
Działalność w antyhitlerowskim ruchu oporu; poznanie żony w Dyneburgu;

[00:00:00] AHM_PnW_0576_Pawlowicz_Konstanty_02
Problemy zdrowotne i śmierć siostry Konstantego Pawłowicza;

[00:05:00, 02]
Drogi życiowe dzieci Konstantego Pawłowicza, wnukowie;

[00:10:00, 02]
Nauka i poszukiwanie pracy przez syna Konstantego Pawłowicza; nauka wnuczki w Szkole Polskiej im. Piłsudskiego;

[00:15:00, 02]
Życie sportowe w przedwojennym Dyneburgu;

[00:20:00, 02]
Życie kulturalne w przedwojennym Dyneburgu, teatr lalek, gra na instrumentach;

[00:25:00, 02]
Rozpoczęcie II wojny światowej, opis sowieckiego wojska wycofującego się przed Niemcami;

[00:00:00] AHM_PnW_0576_Pawlowicz_Konstanty_03
Getto i Żydzi podczas wojny;

[00:05:00, 03]
Doświadczenie obozu w Stutthof;

[00:10:00, 03]
Traumatyczne doświadczenia w obozie koncentracyjnym;

[00:15:00, 03]
Lądowa ewakuacja więźniów obozu (styczeń i luty 1945); ucieczka z ewakuacji; działania Elżbiety Pawłowicz, matki Konstantego Pawłowicza w AK;

[00:20:00, 03]
Służba w ruchu oporu jako wywiadowca;

[00:25:00, 03]
Wyjazd z wizytą do rodziny w Polsce; powrót po latach do obozu w Stutthofie;

[00:30:00, 03]
Działalność Domu Polskiego w Dyneburgu;

[00:35:00, 03]
Praca w kołchozie; mianowanie na stopień podporucznika Wojska Polskiego 6 kwietnia 2004r.; przymusowe koncerty z chórem w kołchozie.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl