Portret Krystyna Ruda
Urodziła się 11 września 1931 we Lwowie. Matka była urzędniczką w wydawnictwie Ilustrowanego Kuriera Codziennego, ojciec zecerem. We wrześniu 1939 roku ojciec zginął podczas bombardowania miasta. W 1943 roku Krystyna Ruda została wywieziona na roboty do Niemiec, gdzie przebywała do 1945 roku pracując w gospodarstwie. Po wyzwoleniu przez Amerykanów trafiła do obozu przejściowego, skąd wyjechała do Polski, gdzie została aresztowana przez UB. W kwietniu 1946 roku wróciła do Lwowa. Pracowała w fabryce razem z jeńcami niemieckimi, potem w ambulansie pocztowym, następnie jako sekretarka w Domu Uczonych. Wyszła za mąż, urodziła córkę. W 1995 roku przeszła na emeryturę.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0513
data nagrania: 09.09.2007
długość nagrania: 01:54:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Lwów (Lwiw)
autor nagrania: Wylegała Anna
Ruda Krystyna
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0513_Ruda_Krystyna_01
Dom rodzinny, zbombardowanie kamienicy i śmierć ojca, nauka w szkole; warunki życia za okupacji i wywózka do Niemiec na roboty, praca na gospodarstwie, gospodarze niemieccy;

[00:20:00, 01]
Wyzwolenie przez Amerykanów i wyjazd do Lipska, a potem do Ulm; pobyt w obozie przejściowym

[00:15:00, 01]
Przyjazd agitatorów z Polski Ludowej i wyjazd do Polski ostatnim transportem; uwięzienie przez służby bezpieczeństwa w Polsce i powrót do Lwowa w kwietniu 1946;

[00:30:00, 01]
Praca w fabryce, w której pracowali jeńcy niemieccy, potem w ambulansie pocztowym, następnie w biurze jako sekretarka i w Domu Uczonych.

[00:00:00] AHM_PnW_0513_Ruda_Krystyna_02
Powtórzenie opowieści o bombardowaniu domu i przeniesieniu się do innej kamienicy, o warunkach życia za okupacji; zagłada Żydów we Lwowie; stosunki polsko-ukraińskie; represje za okupacji sowieckiej;

[00:10:00, 02]
Oglądanie zdjęć; szkoła polska; podróż do Niemiec i kontakt z gospodarzami, utrzymywany do dziś, opowieść o członkach rodziny gospodarzy; kontakt z domem podczas pobytu w Niemczech;

[00:15:00, 02]
Przyjazd do Polski w 1945 roku i uwięzienie przez UB; powrót do Lwowa; życie we Lwowie po 1945 roku;

[00:20:00, 02]
Sowieci; kościół po wojnie; szkoły polskie współcześnie;

[00:25:00, 02]
Ogólna sytuacja mniejszości polskiej po 1991 roku; historia i anegdotki rodzinne; towarzystwa narodowe przed 1991 rokiem i po.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl