Portret Bronisława Iwanicka
Urodziła się 14 kwietnia 1933 w Stanisławowie. Ojciec pracował na kolei, matka była sprzedawczynią w sklepie. Rodzice z rodzeństwem wyjechali w 1947 roku do Polski, a Bronisława Iwanicka pozostała z babcią. W czasie następnej repatriacji nie pozwolono jej wyjechać. Skończyła technikum wychowania fizycznego, potem studia pedagogiczne we Lwowie. Pracowała w szkole jako nauczycielka młodszych klas oraz w technikach. Wyszła za mąż za Ukraińca.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0511
data nagrania: 10.09.2007
długość nagrania: 00:48:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Iwano-Frankiwsk (Iwano-Frankiwśk)
autor nagrania: Wylegała Anna
Iwanicka Bronisława
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0511_Bronisława_Iwanicka_01
Dom rodzinny, wyjazd matki do Polski w 1947 r. i przyczyny pozostania w Stanisławowie; stosunki z Ukraińcami-sąsiadami; Sowieci – represje wobec Polaków, potem wobec banderowców; głód za czasów okupacji niemieckiej, potem za sowieckiej;

[00:10:00, 01]
Banderowcy na wsiach, mordowanie Polaków (historia wymordowanego wesela); zagłada Żydów; uwięzienie babci i matki; ciężkie warunki życia za okupacji niemieckiej; sytuacja p o1945 r. – głód, chaos, wywózki ludności; donoszenie na sąsiadów; stosunek Sowietów do Polaków i odwrotnie; szkoła za okupacji niemieckiej, potem za sowieckiej;

[00:20:00, 01]
Sytuacja językowa w domu i sąsiedztwie pani Bronisławy; małżeństwa mieszane; trudności z zachowaniem języka polskiego;

[00:25:00, 01]
Pierwszy wyjazd do Polski i spotkanie z matką po 25 latach; kłopoty z otrzymaniem paszportu na wyjazd do Polski;

[00:30:00, 01]
Zamknięcie kościoła; „podziemna” religijność i obchodzenie świąt; wywózki ludzi, którzy nie akceptowali cerkwi prawosławnej;

[00:35:00, 01]
Pliki zawartości
Nie wybrano pliku
1
AHM_PnW_0511_Iwanicka_Bronislawa_transkrypcja
.pdf

Udostępnij w internecie
Pliki transkrypcji
Nie wybrano pliku

Ukrywanie Żydów; zmiany w sytuacji Polaków po 1991 r.;

[00:40:00, 01]
Życie szkolne i zawodowe, podróże.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl