Portret Krystyna Angielska
Urodziła się 10 stycznia 1934 we Lwowie. Ojciec był sędzią. W czasie okupacji sowieckiej matka wraz z częścią rodziny została wywieziona do Rosji, do 1948 roku przebywała w łagrach za Uralem. Dziećmi opiekował się ojciec. Czekając na powrót matki rodzina nie wyjechała po wojnie, a podczas drugiej repatriacji nie dostała zgody na wyjazd. W czasie okupacji niemieckiej Krystyna Angielska rozpoczęła naukę w niemieckiej szkole podstawowej, potem skończyła szkołę polską. Studiowała na Politechnice, początkowo chemię, później architekturę, którą ukończyła w 1957 roku. Pracowała w biurze projektów we Lwowie. Wydała tomiki poezji, tłumaczenia literatury ukraińskiej na język polski. Działała w Towarzystwie Polskim. Zmarła w 2020 roku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0507
data nagrania: 07.09.2007
długość nagrania: 01:13:42
kraj: Ukraina
miejscowość: Lwów (Lwiw)
autor nagrania: Wylegała Anna
Angielska Krystyna
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] Angielska_Krystyna_AHM_PnW_0507_01
Narodziny we Lwowie i zawód ojca (sędzia); wyjazdy do Przemyślań w dzieciństwie; losy rodzinne przed wojną; śluby zakonne matki Krystyny Angielskiej; rezygnacja z zakonu za rzecz małżeństwa; ojciec – uczestnik I wojny światowej;

[00:05:00]
Małżeństwo brata matki z hrabiną; początek wojny i niemieckie bombardowanie miasta; ukrywanie się w piwnicy i zranienie ojca; historia wymiany worka ziemniaków na złoty zegarek;

[00:10:00]
Usposobienie ojca Krystyny Angielskiej; wkroczenie Niemców w 1941; nauka w szkole; kontynuacja nauki w polskiej szkole po wojnie; wywózki Polaków na Syberię w czasie wojny; repatriacje powojenne i wyjazd rodziny z Przemyślan; pobyt matki w łagrze za Uralem; losy członków rodziny po 1945;

[00:15:00]
Praca matki po wojnie; wyjazdy Polaków; szkoła po wojnie; wspomnienie nauczycielek; powstanie komsomołu; rozpoczęcie studiów na politechnice;

[00:20:00]
Zmiana kierunku studiów (architektura); wspomnienie profesora Jana Bagieńskiego; studia brata (również politechnika); wiara ojca w powrót Lwowa do Polski; przyczyny pozostania we Lwowie; odmowa wydania dokumentów repatriacyjnych przez władze sowieckie;

[00:25:00]
Charakter matki Krystyny Angielskiej; praca w biurze projektów „Miastoprojekt”; współpracownicy z biura; czytanie książek i gazet w języku polskim; śmierć ojca w 1965 roku; zmiany w życiu codziennym po Gorbaczowie; śmierć matki rozmówczyni;

[00:30:00]
Możliwości wyjazdów do Polski; małżeństwo brata; pierwsza wizyta w Polsce w 1964 roku; próba wyjazdy na stałe do Polski; wyrok sądu w sprawie domu rodzinnego; zapisanie się do polskiego towarzystwa;

[00:35:00]
Pisanie wierszy; wyjazdy do Polski i opowiadanie o Lwowie; początek pracy Krystyny Angielskiej jako tłumaczka;

[002, 00:00:00] AHM_PnW_0507_02_Krystyna_Angielska
Nauka języków obcych (niemieckiego, włoskiego, francuskiego); tłumaczenie prozy i poezji; tłumaczenie poezji ukraińskiej na język polski (w tym Iwana Franko); wydanie własnego tomiku wierszy;

[00:05:00]
Tom wierszy lwowskich poetów; wydanie własnych wierszy; antologia poetów ze Lwowa;

[00:10:00]
Przedwojenne wspomnienia świąt religijnych; tradycje bożonarodzeniowe; stosunki z Ukraińcami i Żydami; zmiany stosunków w czasie wojny;

[00:15:00]
Okupacja niemiecka we Lwowie; opowieść o łapance i uniknięciu rozstrzelania przez matkę Krystyny Angielskiej; ucieczka matki z więzienia; stosunek Niemców do miejscowych dzieci;

[00:20:00]
Refleksja o wkroczeniu Rosjan i ich stosunku do ludności; życie Polaków we Lwowie po wojnie: szkoły, prasa; praktyki studenckie w Leningradzie; stosunek Ukraińców do Polaków;

[00:25:00]
Rozmowy po polsku i stosunki z Ukraińcami; wygląd Lwowa po wojnie; refleksja na temat przyjezdnych; odmowa zapisania się do partii; problemy z chodzeniem do kościoła w czasie studiów (donosy, skreślanie z list studentów); życie religijne po wojnie; problemy z wyjazdami do Polski (do lat 60.);

[00:30:00]
Wyjazdy po roku 1989 i powstawanie polskich organizacji we Lwowie; oglądanie fotografii;

[00:35:00]
Oglądanie przedwojennych fotografii.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl