Urodziła się 2 lutego 1936 w Stanisławowie. Jej ojciec pracował na kolei, a matka zajmowała się domem. W czasie wojny ojciec Aurelii Łozińskiej nie chciał podpisać volkslisty, za co został zwolniony z pracy. Matka utrzymywała rodzinę wyjeżdżając na wieś po jedzenie. Aurelia Łozińska w 1943 roku zaczęła uczęszczać do szkoły. Od piątej klasy chodziła do szkoły polskiej. Po wojnie Aurelia Łozińska pracowała w drukarni, następnie jako kierowniczka sklepu.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0491
data nagrania: 10.09.2007
długość nagrania: 01:04:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Iwano-Frankiwsk (Iwano-Frankiwśk)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Łozińska Aurelia
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnieniach dotyczących szkoły oraz swojej pracy zawodowej, 0001 od 00:00:00 min

Rozpoczęcie nauki w szkole – 1943 rok, 0001 od 00:00:00 min

Próby dostania się na medycynę, 0001, 00:02:00 min

Praca w drukarni, 0001, 00:03:00 min

Rodzina, 0001, 00:04:00 min

Najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa (widok wojsk niemieckich), 0001, 00:05:00 min

Zwolnienie ojca z pracy w czasie okupacji, 0001, 00:08:00 min

Sprzedawanie dobytku aby utrzymać rodzinę, 0001, 00:10:00 min

Getto i próba pomocy koledze ojca, 0001, 00:10:00 min

Węgrzy stacjonujący w Stanisławowie, 0001, 00:12:00 min

Poczucie tożsamości przekazywane przez ojca, 0001, 00:20:00 min

Warunków życia w czasie wojny, 0001, 00:30:00 min

Ukrywanie Żydówki w piwnicy, 0001, 00:32:00 min

Opowieści o życiu za „Sowietów”, 0001, 00:40:00 min

Życie religijne, brak kościołów i aresztowanie księdza, 0001, 00:45:00 min

Poczucie tożsamości i nauka dzieci j. polskiego, 0001, 00:55:00 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl