Urodziła 20 stycznia 1921 we Lwowie. Uczęszczała do szkoły im. Stanisława Konarskiego. Kiedy miała 12 lat, przerwała naukę i zaczęła uczyć się fryzjerstwa. Odbyła trzyipółletnią praktykę krawiecką. W okresie międzywojennym należała do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży we Lwowie. Do lat 80. pracowała prywatnie jako krawcowa. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0489
data nagrania: 07.09.2007
długość nagrania: 02:25:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Lwów (Lwiw)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Riznik Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0489_Riznik_Maria_01
Opowieść o domu rodzinnym: mamie, tacie, rodzeństwie. Praca ojca jako robotnik sezonowy. Warunki życia.

[00:10:00, 01]
Mama rozmówczyni pracowała w polskiej szkole. Brat zginął w trakcie wojny. Narracja bardzo często koncentruje się na kolejnych małżeństwach rozmówczyni, problemach mieszkaniowych oraz życiu jej dzieci.

[00:20:00, 01]
Wspomina wybuch wojny oraz warunki, w jakich wtedy przyszło im żyć. Kilkakrotnie musiała wraz z rodziną zmieniać mieszkania w czasie wojny.

[00:30:00, 01]
Opowieść o okupacyjnych losach znajomych Żydów. Życie rodzinne i kolejne małzeństwo.

[00:00:00] AHM_PnW_0489_Riznik_Maria_02
Opowieść o rodzicach. Wspomnienia ze szkoły im. Konarskiego. Ukończenie szkoły

[00:05:00, 02]
Przynależność do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Mówi o zajęciach tam, organizowaniu jasełek oraz wycieczkach, na jakie jeździli. O
powiada o trzy i pół letniej praktyce krawieckiej w zakładzie Żyda i o życiu codziennym.

[00:15:00, 02]
Okres okupacji niemieckiej. Szycie na prywatne zamówienia w czasie okupacji. Jej głównym źródłem utrzymania wówczas było szycie na prywatne zamówienia.

[00:25:00, 02]
Opowiada także o pracach, jakie wykonywała po wojnie. Następnie ponownie wspomina okupację niemiecką. Mówi o tym jak pomagała znajomym Żydom.

[00:35:00, 02]
Po wojnie nie wyjechała do Polski, ponieważ była bardzo przywiązana do Lwowa. Opowiada o pracy po wojnie, a także o życiu religijnym.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl