Urodziła się 12 lutego 1928 w Brasławiu. Uczęszczała do polskiej szkoły powszechnej. Okres okupacji sowieckiej i niemieckiej przeżyła w rodzinnym mieście. Podczas okupacji sowieckiej jej brat został aresztowany przez NKWD. W 1947 roku została przesiedlona wraz z rodziną w głąb ZSRR. Trafiła do miejscowości Żelezianka, następnie do Tomska, gdzie zamieszkała na stałe.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0458
data nagrania: 09.07.2007
długość nagrania: 01:39:00
kraj: Rosja
miejscowość: Tomsk
autor nagrania: Bronowicki Michał
Riepko Anna
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0458_Riepko_Anna_01
Narodziny w Brasławiu (II RP); praca ojca jako inżyniera od budowy dróg (przed wojną); wkroczenie Rosjan i wywózki w głąb ZSRR; zesłanie w 1947 roku na Syberię;

[00:05:00, 01]
Praca w lesie na Syberii; warunki życia codziennego (ubiór, obuwie); możliwość wyjazdu w 1953 roku do Polski i decyzja o pozostaniu w ZSRR;

[00:10:00, 01]
Wojenne losy brata i jego pozostanie w Polsce; odwiedziny u brata w Polsce; dzieci Anny Riepko i ich wykształcenie;

[00:15:00, 01]
Historia dziadka – inżyniera kolejowego w carskiej Rosji; przedwojenne rodzinne gospodarstwo; wspomnienie nauczycieli z dzieciństwa; recytacja wiersza nauczonego w szkole;

[00:20:00, 01]
Recytacja wierszy; śpiewanie pieśni religijnych; dzieci w szkole: Litwini, Białorusini, Żydzi;

[00:25:00, 01]
Wspomnienie śmierci Piłsudskiego; zbieranie pieniędzy na rzecz Funduszu Obrony Narodowej (międzywojnie); obchodzenie świąt religijnych przed wojną;

[00:30:00, 01]
Życie religijne (dzieci i wnuki Anny Riepko); wybuch wojny w 1939 roku;

[00:35:00, 01]
Wspomnienie wkroczenia Armii Czerwonej; oddawanie zboża wojsku i brak produktów w sklepach;

[00:40:00, 01]
Aresztowania i deportacje po wkroczeniu Sowietów; deportacja w 1947 roku;

[00:45:00, 01]
Wspomnienie przyjścia NKWD i przygotowania do wywózki; deportowanie Polaków i Białorusinów;

[00:50:00, 01]
Okupacja niemiecka i losy ludności żydowskiej; wspomnienie znajomego ukrywającego żydowską rodzinę w domu i jej ocalenie z Holocaustu;

[00:55:00, 01]
Rozstrzelanie większości brasławskich Żydów;

[00:00:00] AHM_PnW_0458_Riepko_Anna_02
Historia koleżanki w której w czasie okupacji zakochał się niemiecki żołnierz i odmowa związania się z nim;

[00:05:00, 02]
Zastrzelenie koleżanki przez niemieckiego żołnierza; rozstrzelanie Żydów w pobliskim lesie; nauka w szkole w języku rosyjskim w czasie okupacji sowieckiej;

[00:10:00, 02]
Chodzenie do kościoła w czasie okupacji; stacjonowanie Niemców w domu i ich zachowanie; początek wojny niemiecko-rosyjskiej w 1941 roku; pędzenie samogonu przez brata;

[00:15:00, 02]
Wycofywanie się Niemców z Brasławia (1941 rok); usypywanie rowów w celu ochrony przed bombardowaniem;

[00:20:00, 02]
Opatrywanie rannych żołnierzy Armii Czerwonej – szpital w domu rodzinnym Anny Riepko; reakcje na zakończenie wojny i zmianę granicy;

[00:25:00, 02]
Deportacja i podróż przez Nowosybirsk; rozdzielenie z matką; praca w lesie;

[00:30:00, 02]
Polepszenie sytuacji w latach 50.; pozostanie na Syberii i praca zawodowa; przeprowadzka do Tomska; zapoznanie z przyszłym mężem i decyzja o ślubie;

[00:35:00, 02]
Wspomnienie dnia śmierci Stalina; możliwość powrotu do Brasławia; modlitwy w domach po zamknięciu kościoła;

[00:40:00, 02]
Odprawianie mszy przez księży w mieszkaniach.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl