Portret Maria Poczobut
Urodziła się 29 stycznia 1935 w Staniewiczach nad Niemnem w powiecie grodzieńskim, w zaścianku szlacheckim. Rodzice posiadali 30-hekatorowe gospodarstwo, które po wojnie zostało wcielone do kołchozu i w którym zmuszony był też pracować ojciec. W wieku ośmiu lat Maria Poczobut zamieszkała w Grodnie, tam przez półtora roku uczyła się w polskiej szkole im. Królowej Jadwigi. Odeszła z niej, gdy zamieniono ją na szkołę rosyjską. Skończyła technikum finansowe, wyszła za mąż za Kazimierza Poczobuta, urodziła syna. Po sześciu latach owdowiała. Pracowała jako księgowa w banku oraz w wojskowości. Śpiewała w chórze w kościele farnym w Grodnie, należała do Związku Polaków.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0451
data nagrania: 03.07.2007
długość nagrania: 01:43:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Grodno
autor nagrania: Stopa Magdalena
Poczobut Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0451_Poczobut_Maria_01
Dzieciństwo w Staniewiczach; nauka w polskiej szkole w Grodnie;

[00:05:00, 01]
Nauka w szkole rosyjskiej; uczestnictwo w mszach świętych; ślub z Kazimierzem Poczobutem; narodziny syna;

[00:10:00, 01]
Studia Andrzeja Poczobuta w Gdańsku;

[00:15:00, 01]
Wstąpienie do Związku Polaków na Białorusi;

[00:20:00, 01]
Działalność z Związku Polaków na Bialorusi;

[00:25:00, 01]
Praca w banku oraz w księgowości w instytucji wojskowej;

[00:00:00] AHM_PnW_0451_Poczobut_Maria_02
Wspomnienia z pracy w banku;

[00:05:00, 02]
Refleksje na temat historii Polski;

[00:10:00, 02]
Opowieść o rodzicach, uprawa gospodarstwa rolnego;

[00:15:00, 02]
Ukrywanie Żyda przez ojca w sadzie;

[00:20:00, 02]
Wejście Niemców; okupacja niemiecka; drugie wejście Sowietów;

[00:25:00, 02]
Druga okupacja sowiecka;

[00:00:00] AHM_PnW_0451_ Poczobut_Maria_03
Przyczyny pozostania w Grodnie po zakończeniu wojny;

[00:05:00, 03]
Wspomnienia z polskiej szkoły im. Królowej Jadwigi w Grodnie;

[00:10:00, 03]
Wspomnienia z udziału ojca w wojnie polsko-bolszewickiej;

[00:15:00, 03]
Sytuacja kościoła; losy kościoła farnego w Grodnie;

[00:20:00, 03]
Brak księdza przez 29 lat;

[00:25:00, 03]
Odprawianie przez wiernych mszy bez udziału księdza;

[00:30:00, 03]
Udział w mszach i nabożeństwach;

[00:35:00, 03]
Spływ drewna na Wołdze; wyjazdy do Polski.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl