Portret Aniela Puchalska
Urodziła się 12 lipca 1924 na Ukrainie. Pracowała już jako dwunastoletnia dziewczynka - jej rodzicom odebrano gospodarstwo i zmuszono ich do pracy w kołchozie, panował głód. Aniela Puchalska przeniosła się do Baku, mieszkała u wuja, uczyła się w szkole medycznej. W 1941 roku została wcielona do armii, jako pomoc zaopatrzeniowa i medyczna. Przebyła drogę od Kaukazu, przez Ukrainę, Polskę, do Czechosłowacji. W tym czasie na froncie zginął jej brat. Po powrocie z armii odnalazła rodziców, po dwóch latach wyszła za mąż. Pracowała jako nauczycielka, także osób głuchoniemych. Urodziła troje dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0430
data nagrania: 02.07.2007
długość nagrania: 01:10:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Grodno
autor nagrania: Urbanek Joanna
Puchalska Aniela
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wcielenie do wojska w wieku 18 lat i walki na froncie (Kaukaz, tereny Ukrainy, Polski i Czechosłowacji); o walkach (m.in. pod Kijowem) i warunkach panujących w wojsku 03.18-07.25 i 40.39-ok. 65.00 min

Wielki głód na Ukrainie i prześladowania katolików 21.47 min

Święta religijne i oficjalne, komunistyczne 21.00-31.35 min

Grób ofiar sowieckiego terroru odkopany przez Niemców 35.00 min

Aresztowania; opisujący stopień opresyjności systemu; warkot przejeżdżającego samochodu oznaczający zbliżające się aresztowanie ok. 37.00 min

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl