Urodziła się w 1920 roku na wsi w powiecie kowieńskim. Mając dwa lata została oddana na wychowanie matce chrzestnej, która przepisała na nią swoje gospodarstwo. Jej czworo rodzeństwa zostało przy rodzicach. Skończyła szkołę rolniczą, w 1940 roku wyszła za mąż. W czasie wojny rodzina Ludwiki Giedejko ukrywała Żydów, za co została odznaczona Medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W 1947 roku, unikając wywózki na Syberię, Ludwika Giedejko wyjechała wraz z mężem do Kowna. Urodziła córkę. Kilkakrotnie odwiedziła Polskę.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0423
data nagrania: 26.06.2007
długość nagrania: 01:40:00
kraj: Litwa
miejscowość: Kowno (Kaunas)
autor nagrania: Filipkowski Piotr
Giedejko Ludwika
Streszczenie relacji z minutnikiem

Życie codzienne przed wojną w podkiejdańskim majątku, 001

Wychowanie u matki chrzestnej w sąsiednim majątku (ciotki), 001 05:00

Nauka w litewskiej szkole, pielęgnowanie polskości w domu, 001 15:00

Ukrywanie Żydów podczas niemieckiej okupacji (Medal Sprawiedliwego Wśród narodów Świata), 001 25:00

Po wojnie: utrata majątku, wywózka najbliższych na Syberię w 1947 (matka z siostrą osiadły później w Polsce), 001 35:00

Przeprowadzka z mężem do Kowna, budowa domu, życie u boku córki, przyjazdy do Polski, 001 50:00

Aktywność w polskim środowisku w Kownie, 001 01:10

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl