Portret Piotr Popow
Urodził się w 1928 roku we wsi Biełastok na Syberii (obwód tomski), w rodzinie o polskich korzeniach. W 1938 roku jego ojciec został rozstrzelany jako „wróg ludu”. Matka zmarła w 1945 roku, osierocając troje dzieci. Pochodzenie z rodziny „wroga ludu” uniemożliwiło Piotrowi Popowowi zmianę sytuacji życiowej – nie pozwolono mu nawet wstąpić do wojska. Ożenił się w 1953 roku, miał pięcioro dzieci. Przez całe życie pracował w miejscowym kołchozie, wykonywał różne zajęcia, po ukończeniu kursu był traktorzystą.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0415
data nagrania: 03.07.2007
długość nagrania: 00:36:00
kraj: Rosja
miejscowość: Białystok (Biełostok)
autor nagrania: Górski Michał
Popow Piotr
Streszcznie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0415_Popow_Piotr_01
Śmierć matki Piotra Popowa w 1945 roku – pozostanie z dwójką rodzeństwa; wspomnienie ojca i jego aresztowania w okresie Wielkiego Terroru; tworzenie kołchozów i zapisywanie do nich;

[00:05:00, 01]
Odmowa przyjęcia do wojska z powodu losów ojca; ożenienie się w 1952 roku; warunki życia na wsi w czasie wojny i wspomnienie głodu; reakcje na śmierć Stalina;

[00:10:00, 01]
Kurs na traktorzystę (Kołpaszewo); praca jako traktorzysta i palacz w kotłowni; rozmowy w języku polskim w domu; posługiwanie się językiem rosyjskim i zanik języka polskiego; losy ojca wychowanego w sierocińcu;

[00:15:00, 01]
Rodzice Piotra Popowa – matka Polka i ojciec Białorusin; choroba i śmierć matki; życie religijne w okresie komunizmu – zamknięcie kościoła; praca w kołchozie i brak możliwości opuszczenia wsi;

[00:20:00, 01]
Warunki pracy w kołchozie (wynagrodzenie, rodzaj wykonywanej pracy); rozrywki w kołchozie – objazdowe kino;

[00:25:00, 01]
Zmiana warunków życia w okresie rządów Leonida Breżniewa – wynagrodzenie za pracę i możliwość zakupu produktów; pomoc przy otwarciu kościoła;

[00:30:00, 01]
Trudy pracy w kołchozie; propozycje odwiedzin w Polsce i strach przed wyjazdem.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl