Portret Sofija Paliwoda
Urodziła się 23 października 1941 w Jarosławiu Ruskim pod Przemyślem, w rodzinie polsko-ukraińskiej. W 1945 roku, prawdopodobnie z powodu ukraińskiej narodowości ojca, rodzina została przesiedlona na Ukrainę Radziecką, do Żółkwi. W poszukiwaniu pracy rodzina przeniosła się do miasta Aleksandrija na południu Ukrainy. Stamtąd Sofija Paliwoda wyjechała do Dniepropietrowska, gdzie ukończyła technikum geologiczne. Po szkole została skierowana do pracy do Tadżykistanu na ekspedycję geologiczną (wieś Syr-Darinskij, obok Leninobado). Tam poznała męża, pracowała i przeszła na emeryturę. W 1995 roku, na skutek pogarszającej się sytuacji materialnej oraz wojny domowej toczącej się na południu kraju, Sofija Paliwoda z mężem wyjechała z Tadżykistanu i znalazła się w Tomsku. Podjęła tam pracę jako portierka w akademiku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0414
data nagrania: 03.07.2007
długość nagrania: 01:09:00
kraj: Rosja
miejscowość: Tomsk
autor nagrania: Górski Michał
Paliwoda Sofija
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0414_Paliwoda_Sofija_01
Przesiedlenie rodziny na Ukrainę (po wojnie); poziom życia na Ukrainie; nauka w technikum geologicznym i wyjazd z bratem do Tadżykistanu; przyjazd do Tomska;

[00:05:00, 01]
Zamieszkanie w Żółkwi po przesiedleniu; wyjazd rodziny na południe Ukrainy; zabawy z dzieciństwa: czytanie książek w dzieciństwie;

[00:10:00, 01]
Wspomnienie brata i siostry; poznanie się rodziców Sofiji Paliwody (ojciec Ukrainiec, matka Polka); rozmawianie w języku polskim i przejście na ukraiński po wyjeździe;

[00:15:00, 01]
Życie religijne na Ukrainie i w Tadżykistanie; cerkwie i kościół w Tomsku; próba dostania się na studia i nauka w technikum;
[00:20:00, 01]
Wyjazd do Tadżykistanu; życie codzienne w Tadżykistanie; mniejszości narodowe;

[00:25:00, 01]
Poznanie przyszłego męża; wojna domowa w Tadżykistanie i wyjazd do Tomska; refleksja na temat małżeństwa;

[00:30:00, 01]
Warunki życia podczas wojny w Tadżykistanie: brak produktów w sklepach; wyjazdy rodzin z kraju;

[00:35:00, 01]
Narastanie konfliktu w Tadżykistanie i decyzja o wyjeździe; refleksja o sowieckich represjach; tworzenie kołchozów;

[00:40:00, 01]
Tworzenie kołchozów i zagrożenie ze strony banderowców; warunki życia na Ukrainie w czasach rządów Nikity Chruszczowa;

[00:45:00, 01]
Warunki życia na Ukrainie; wysyłanie paczek do rodziny (podczas pobytu w Tadżykistanie); życie codzienne w latach 80.;

[00:50:00, 01]
Wyjazdy męża do Riazania;

[00:00:00] AHM_PnW_0414_Paliwoda_Sofija_02
Refleksja na temat rozpadu ZSRR; aktualne warunki i poziom życia;

[00:05:00, 02]
Obchodzenie świąt: religijnych i państwowych;

[00:10:00, 02]
Czytanie książek Aleksandra Sołżenicyna i wiadomości o stosowanych represjach; refleksja na temat współczesnego życia.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl