Urodziła się w 1929 roku w Kalwarii, kilka kilometrów od granicy polsko-litewskiej na terenie Suwalszczyzny, w części należącej do Litwy. Ojciec Jan Witkowski był strażakiem (przez kilka lat naczelnikiem Straży Pożarnej w Kalwarii), miała 5 sióstr, sama będąc drugą z kolei. W 1936 roku rozpoczęła naukę w polskiej Szkole Powszechnej w Kalwarii, która jednak po kilku miesiącach została zamknięta przez Litwinów. Dzieci musiały uczęszczać do litewskiej szkoły. Całą II wojnę światową spędziła w Kalwarii, po wojnie uczyła się w technikum ekonomicznym, następnie pracowała w różnych kołchozach i fabrykach, jako buchalterka. W 1971 roku wyszła za mąż i wraz z mężem zamieszkała w Kownie. Aktywnie działała w Związku Polaków w Kownie należała do zespołu „Kotwica”.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0399
data nagrania: 24.06.2007
długość nagrania: 01:18:00
kraj: Litwa
miejscowość: Kowno (Kaunas)
autor nagrania: Gałęziowski Jakub
Gibowicz Stefania
Streszczenie relacji z minutnikiem

Rodzice i rodzeństwo Stefanii Gibowicz 001 00:00-01.00 min

Pierwsze wspomnienia związane z wybuchem wojny 001 02:00-03.20 min

Stosunki polsko-litewskie 001 03.10-04.45 min

Dzieciństwo w Kalwarii; relacje między mieszkańcami 001 05:50-07:00 min

Losy rodziny w czasie wojny 001 15:00-17:00 min

Dom rodzinny w Kalwarii 001 25:00-26:00 min

Internowanie polskich oficerów 001 20.20-21.45 min

Wejście Niemców do Kalwarii 001 48.50-51.50 min

Front 001 61.15-63.30 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl