Portret Waleria Pietkun
Urodziła się 10 lutego 1924 we wsi Aksiutowo koło Opsy, na Brasławszczyźnie. Przed wojną skończyła cztery klasy polskiej szkoły. Mając 16 lat wyszła za mąż, wkrótce owdowiała. W obawie przed wywózką do Niemiec wyjechała na Łotwę, mimo wszystko w 1943 roku została wywieziona do pracy przymusowej do Niemiec (do Świętochowca). Po wojnie wróciła na Brasławszczyznę. Wyszła drugi raz za mąż. Trzykrotnie była w Polsce, w odwiedzinach u rodziny swojej i męża.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0397
data nagrania: 25.05.2007
długość nagrania: 00:17:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Brasław (Brasłau)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Pietkuń Waleria
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0397_Pietkun_Waleria_01
II wojna światowa, okupacja niemiecka: partyzanci w lesie w okolicach Opsy

[00:05:00, 01]
Aresztowania i wywózki do Niemiec;

[00:10:00, 01]
Pobyt na Łotwie jako opiekunka do dzieci, obóz pracy w Świętochowcu;

[00:15:00, 01]
Żydzi w Brasławiu przed i w czasie II wojny światowej.

fragmenty nagrania