Portret Franciszek Alksinin
Urodził się w 1936 roku w Puzyrach w woj. wileńskim (II RP). Pochodził z wielodzietnej rodziny, miał sześciu braci i dwie siostry. Po śmierci matki w 1940 roku był wychowywany przez najstarszą siostrę razem z pozostałym rodzeństwem. Ojciec ożenił się ponownie i zamieszkał z drugą żoną. Podczas II wojny światowej Franciszek Alksinin przebywał w Puzyrach. Jako małe dziecko przeżył okupację sowiecką oraz niemiecką. Jego bracia należeli do Armii Krajowej, za co po wojnie zostali zesłani na Syberię. Po zakończeniu wojny część jego rodzeństwa zdecydowała się na wyjazd do Polski. Franciszek Alksinin pozostał w rodzinnej wsi, ukończył szkołę podstawową. Od 1949 roku pracował w kołchozie w Brasławiu. W 1954 roku, mając 16 lat wyjechał do pracy w sowchozie w Syberii. Następnie odbył trzyletnią służbę wojskową pod Sankt Petersburgiem. Po powrocie do Brasławia został zatrudniony jako kierowca w nadleśnictwie. Ożenił się w 1959, miał dwoje dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0393
data nagrania: 24.05.2007
długość nagrania: 01:04:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Brasław (Brasłau)
autor nagrania: Alksinin Franciszek
Bożyk Magdalena
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_393_Franciszek Alksinin_01
Przedstawienie podstawowych informacji o sobie i swojej rodzinie podczas II wojny światowej; działalność licznych wojsk na Białorusi – Armii Krajowej, Wehrmachtu i partyzantki radzieckiej i ich wzajemnej niechęci do siebie;

[00:00:05, 01]
Historia brata Pawła, który przeżył zesłanie do łagru pod Kaługą w ZSRR; wspomnienie spalenia wsi Majszuli (niedaleko Brasławia) przez partyzantkę sowiecką;

[00:00:10, 01]
Zwrócenie uwagi rozmówcy na wielkie poparcie dla Armii Krajowej wśród ludności cywilnej Brasławia i okolicy; wspomnienia rozmówcy dotyczące zakończenia wojny;

[00:00:15, 01]
Wspomnienia dotyczące śmierci i pogrzebu matki rozmówcy oraz sytuacji rodziny po ponownym ślubie ojca;

[00:00:00] AHM_PnW_393_ Franciszek Alksinin_02
Opis sytuacji ziemi białoruskiej po zakończeniu II wojny światowej (powstanie Białoruskiej SRR, rządy komunistów; powstanie kołchozów w 1949 i zatrudnienie rozmówcy do ciężkiej pracy);

[00:00:05, 02]
Dalsze losy Franciszka Alksinina w latach 50. (praca w Syberii, nieudana próba zdobycia zawodu elektryka, ciężka praca fizyczna, służba wojskowa i praca w nadleśnictwie);

[00:00:10, 02]
Opis służby wojskowej w Rackim Borze w oddziale artylerii;

[00:00:15, 02]
Los rodzeństwa Franciszka Alksinina (6 braci i 2 sióstr);

[00:00:20, 02]
Historia ucieczki z łagru starszego brata – Kazimierza; opis warunków pracy na Syberii;

[00:00:25, 02]
Wspomnienia dotyczące szykanowania rodzin uczęszczających do kościoła; opis bliskich relacji mieszkańców wsi z kościołem (wspólne śpiewanie);

[00:00:30, 02]
Los rodziny żony Franciszka Alksinina, pochodzącej z Łotwy;

[00:00:35, 02]
Wrażenia rozmówcy na temat nadużywania alkoholu przez mieszkańców wsi po wojnie; stosunek do zmian jakie zaszły na Białorusi po wojnie i współcześnie;

[00:00:40, 02]
Stosunek staroobrzędowców (starowierców) do mieszkającej we wsi ludności polskiej w czasie wojny; wspomnienia dotyczące szkoły podstawowej, do której uczęszczał rozmówca.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl