Portret Czesława Pujsza
Urodziła się w 1919 roku we wsi Antonowo w parafii Bardzienicze, niedaleko Brasławia. Matkę zabili Niemcy podczas wojny, miesiąc później zmarł ojciec. Wychowywała się z pięciorgiem rodzeństwa. Ukończyła 4 klasy szkoły podstawowej. Po wojnie wyjechała do Czelabińska do Rosji, gdzie pracowała w fabryce elektronicznych elementów do broni. Po dwóch latach, kiedy ogłoszono, że Polacy mogą wracać do kraju, zdecydowała się wyjechać. Uciekła jednak z pociągu do Polski i wróciła do swojej rodzinnej wsi. Zajmowała się młodszym bratem, pracując w gospodarstwie. Przez długie lata była gosposią księdza i zajmowała się też biurem parafialnym.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0390
data nagrania: 25.05.2007
długość nagrania: 00:50:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Brasław (Brasłau)
autor nagrania: Bożyk Magdalena
Pujsza Czesława
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0390_Pujsza_Czeslawa_01
Czasy powojenne, wyjazd do Czelabińska do pracy w fabryce broni;

[00:05:00, 01]
Praca w fabryce broni w Czelabińsku;

[00:10:00, 01]
Opowieść o księdzu Kołatowiczu;

[00:15:00, 01]
Dzieciństwo;

[00:20:00, 01]
Wybuch wojny; życie we wsi Antonowo;

[00:25:00, 01]
Wspomnienie czasów szkolnych;

[00:30:00, 01]
Praca u gospodarzy, wspomnienie czasów polskich;

[00:35:00, 01]
Praca w Czelabińsku w fabryce broni;

[00:40:00, 01]
Życie religijne; dzieje kościoła brasławskiego; walka o kościół z władzą sowiecką.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl