Portret Oktawia Pietuchowska
Urodziła się 19 sierpnia 1933 we wsi Wołkowicze pod Nowogródkiem. Rodzice mieli 22 ha gospodarstwo. Ojciec w 1939 roku został zmobilizowany, po wojnie pozostał w Polsce. Do Polski wyjechało też rodzeństwo taty. Oktawia Pietuchowska okupację spędziła w Wołkowiczach, żyjąc z mamą, bratem i dziadkami. Po wojnie, gdy odebrano rodzinie ziemię i włączono ją do kołchozu, przeniosła się do Nowogródka, gdzie skończyła szkołę podstawową a później średnią szkołę medyczną. Mówić, czytać i pisać po polsku nauczyła się w domu. Trzydzieści siedem lat pracowała jako pielęgniarka w szpitalu w Nowogródku, na oddziale zakaźnym. Za uczęszczanie do kościoła straszono ją zwolnieniem z pracy. Dwa razy odwiedziła ojca w Polsce, pierwszy raz w 1962 roku. Po śmierci pierwszego męża, wyszła za mąż po raz drugi. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0375
data nagrania: 05.07.2007
długość nagrania: 01:42:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Nowogródek (Nawahrudak)
autor nagrania: Czapigo Dominik
Pietuchowska Oktawia
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0375_Pietuchowska_Oktawia_01
Wieś Wołkowicze - miejsce urodzenia (pod Nowogródkiem); życie codzienne; zakup ziemi przez dziadka; rodzinne gospodarstwo; rodzina;

[00:05:00, 01]
Wspomnienia związane z okupacją - żołnierze niemieccy; strach przed spaleniem wsi;

[00:10:00, 01]
Wspomnienia związane z wojną; okupacja niemiecka; brak żywności; ukrywanie się w jamach wykopanych przez dziadka; zakopanie żywności;

[00:15:00, 01]
Powrót o szkoły po zakończeniu wojny; ukończenie szkoły medycznej i prac w szpitalu przez 37 lat;

[00:20:00, 01]
Opowieść o rodzinie deportowanej na Syberię; wspomnienie deportacji ludności; warunki życia w czasie wojny i tuż po jej zakończeniu;

[00:25:00, 01]
Członkowie rodziny deportowani na Syberię; wspomnienia związane z ojcem (Konstantym) - jego decyzja o pozostaniu w Polsce po wojnie i założenie nowej rodziny; spotkania z ojcem po wojnie;

[00:30:00, 01]
Wspomnienie dziadka - jego wyjazd do Ameryki i zakup ziemi za zarobione pieniądze;

[00:00:00] AHM_PnW_0375_Pietuchowska_Oktawia_02
Miejsce urodzenia dziadka - Nieśwież, opowieści o rodzinie Radziwiłłów; rodzinne Wołkowicze;

[00:05:00, 02]
Rodzinne gospodarstwo; prace w polu i zatrudnianie parobków; dziecięce zabawy; życie religijne przed wojną;

[00:10:00, 02]
Życie religijne po wojnie - tajne chrzty ukrywanie swojej religijności;

[00:15:00, 02]
Strach przed zwolnieniem z pracy ze względu na pobożność; powojenna ateizacja; powrót do wspomnień związanych z wybuchem wojny;

[00:20:00, 02]
Prawosławna ludność zamieszkująca wieś przed wojną; wzajemne relacje między katolikami i prawosławnymi;

[00:25:00, 02]
Represje związane z religią po wojnie; zamknięcie miejscowej cerkwi; wspomnienie zamordowanego batiuszki (okres wojny);

[00:30:00, 02]
Wspomnienia związane z Nowogródkiem i wyjazdami na organizowane tam jarmarki;

[00:00:00] AHM_PnW_0375_Pietuchowska_Oktawia_03
Wspomnienia związane z Nowogródkiem - zmiany jakie zaszły w mieście po wojnie.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl