Portret Bernarda Łuksza
Urodziła się 2 marca 1926 w Pawłowszczyźnie (pod granicą z Rosją Sowiecką) w polskiej rodzinie rolniczej. Ukończyła siedem klas szkoły powszechnej w Plusach. Po wejściu Sowietów w 1939 roku  rodzina uniknęła wywózki na Syberię dzięki pomocy zaprzyjaźnionego Żyda. W czasie okupacji niemieckiej rodzina ukrywała się w lesie. Po wojnie wieś objęła kolektywizacja, Bernarda Łuksza z rodziną rozpoczęła pracę w kołchozie. Bernarda Łuksza wyszła za mąż za Polaka, stolarza z zawodu i przeprowadziła się do Brasławia. Zajmowała się domem, wychowywała dwoje dzieci, pracowała też jako sprzedawczyni w sklepie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0363
data nagrania: 25.05.2007
długość nagrania: 00:48:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Brasław (Brasłau)
autor nagrania: Czapigo Dominik
Łuksza Bernarda
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0363_Luksza_Bernarda_01
Życie codzienne przed wojną: nauka w szkole; opowieść o rodzinie; wybuch wojny; wspomnienie niemieckich żołnierzy;

[00:05:00, 01]
Działalność partyzantów; represje za pomoc partyzantom - historia rodziny z miejscowej wsi; wkroczenie Niemców - strach przed represjami;

[00:10:00, 01]
Zagłada Żydów wypędzonych do Brasławia; powstanie kołchozów; brak pieniędzy i wymiana towarów;

[00:15:00, 01]
Kontakty z częścią rodziny, która wyjechała do Polski;

[00:20:00l 01]
Wspomnienia dotyczące rodzinnego domu sprzed wojny; drewniany dom, izby; ośmioro rodzeństwa;

[00:25:00, 01]
Życie religijne i parafia w Plusach; straż graniczna w Plusach; przekraczanie zielonej granicy;

[00:30:00, 01]
Wspomnienie represji wobec kościoła po wojnie; zamiana budynku kościoła w magazyn;

[00:35:00, 01]
Działalność partyzantów białoruskich w czasie wojny; śmierć matki; praca w kołchozie.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl