Portret Stefania Owsiana
Urodziła się w 1927 roku w Dąbrowicy. Jej ojciec zmarł w roku jej narodzenia, matka gdy miała 10 lat. Ukończyła trzy klasy szkoły powszechnej przed wybuchem wojny. Po wojnie pracowała w kołchozie. Miała jedną córkę. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0360
data nagrania: 05.07.2007
długość nagrania: 00:31:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Dąbrowica (Dubrowica)
autor nagrania: Czapigo Dominik
Owsiana Stefania
Narracja:

[00:00:00] AHM_PmW_0360_Owsiana_Stefania_01
Trudne dzieciństwo; śmierć ojca i matki; starszy brat i przyrodnia siostra;

[00:05:00, 01]
Szkoła i kościół przed wojną;

[00:10:00, 01]
Relacje z Białorusinami; praca w kołchozie po wojnie;

[00:15:00, 01]
Córka Stefanii Owsianej; prac w kołchozie;

[00:20:00, 01]
Partyzanci ukrywający się w lasach w czasie wojny;

[00:25:00, 01]
Wspomnienia związane z dzieciństwem; dom rodzinny.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl