Portret Stefania Łapuzo
Urodziła się w Słobódce w 1918 roku. Nie znała swoich rodziców. Chodziła do polskiej szkoły w Słobódce, a następnie w Brasławiu. Pracowała jaki służąca. W 1934 roku, mając 16 lat wyszła za mąż za Iwana Łapuzo. Razem z mężem zamieszkała w Brasławiu, mąż pracował w piekarni. Urodziła trzech synów. W 1941 roku mąż został zmobilizowany, nie powróciła z wojny nie wrócił. Stefania Łapuzo po wojnie mieszkała w Brasławiu.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0353
data nagrania: 25.05.2007
długość nagrania: 00:54:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Brasław (Brasłau)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Łapuzo Stefania
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0353_Łapuzo_Stefania_01
Dzieciństwo w Słobódce; historia rodzinna - brak opieki matki i ojca; mieszkanie u różnych krewnych i obcych;

[00:05:00, 01]
Ukończenie dwóch klas polskiej szkoły w Słobódcel; nauka w trzeciej klasie w Brasławiu; praca jako służąca;

[00:15:00, 01]
W 1934 roku, mając 16 lat wyszła za mąż za 17-letniego Iwana Łapuzo. Mąż był prawosławny, ale ślub odbył się w kościele w Słobódce.

[00:20:00, 01]
Zamieszkanie z mężem w Brasławiu; praca męża w piekarni; narodziny pierwszego syna w 1936 roku; w 1939 - drugiego, w 1940 – trzeciego;

[00:25:00, 01]
Ochrzczenie dzieci w kościele; mobilizacja męża w 1941 roku; brak informacji o dalszych losach męża;

[00:35:00, 01]
Brak informacji o miejscu śmierci i pochówku męża; samotne wychowywanie dzieci; głód w czasie okupacji; egzekucje Żydów w Brasławiu;

[00:45:00, 01]
Opowieść o wnukach i prawnukach.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl