Urodziła się 20 września 1924, w rodzinie rolniczej. Miała trzech starszych braci. Gdy wybuchła II wojna światowa była w siódmej klasie szkoły powszechnej. Jej szkoła została zamknięta przez Niemców. Naukę kontynuowała po ponownym wkroczeniu Sowietów na Kresy, w dziesięcioletniej szkole z wykładowym językiem ukraińskim. Po wojnie zabrano do kołchozu ziemię, która należała do jej rodziny. Wyszła za mąż za inżyniera budowlanego. Nie pracowała zawodowo, ponieważ jako córka kułaka miała trudności z zatrudnieniem. Urodziła jednego syna.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0324
data nagrania: 23.08.2006
długość nagrania: 00:52:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Sambor (Sambir)
autor nagrania: Sobol Robert
Niewiadomska Helena
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0324_Helena_Niewiadomska_01
Historia rodziny; tworzenie kołchozów - kolektywizacja; wywożenie kułaków; brak prawa do własnej ziemi;

[00:10, 01]
Wywózka na Sybir wujka i dwóch ciotek; pobyt rodziny pobyt na zesłaniu w ZSRR i dalsze losy; dom rodzinnym i życiu codziennym w Samborze w czasie wojny i po niej; getto i mordach dokonywane na Żydach, historia Żydówki, której udało się uciec;

[00:25:00, 01]
Moment śmierci Stalina; bycie córką kułaka - problemy ze znalezieniem pracy; odmowa wstąpienia do kołchozu przez rodziców;

[00:35:00, 01]
Stosunki między ludnością polską i ukraińską.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl