Urodziła się 22 października 1922 w Medenicy. Po roku 1990 wraz Polakami uczestniczyła przy odbudowie kościoła w Medenicy. Wyszła za mąż, urodziła dwoje dzieci: syna i córkę.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0289
data nagrania: 22.08.2006
długość nagrania: 00:19:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Medenice (Medenyczi)
autor nagrania: Buczyło Maria
Taratajcio Jadwiga
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0289_Taratajcio_Jadwiga_01
Rodzina Jadwigi Taratajcio; życie codzienne w Medenicy przed wojną; opowieść o losach męża w czasie II wojny światowej;

[00:05:00, 01]
Wspomnienia z okresu okupacji sowieckiej; deportacje na Syberię; powojenne wyjazdy Polaków z Medenic;

[00:10:00, 01]
Rozebranie kościoła i zamiana budynku w klub taneczny (okres powojenny); odzyskanie i remont kościoła w latach 90.;

[00:15:00, 01]
Opowieść o odzyskaniu kościoła i życiu religijnym.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl