Urodziła się 25 sierpnia 1928 w Medenicach. Miała pięcioro rodzeństwa. Przed wojną umarł jej ojciec i opieką nad dziećmi zajmowała się tylko matka. W domu było bardzo biednie, często brakowało jedzenia. W czasie wojny Katarzyna Rawrysz poszła na służbę, gdzie przez dwa i pół roku zajmowała się wypasaniem krów i pomagała w gospodarstwie. Wyszła za mąż za Ukraińca. Urodziła pięcioro dzieci. Przez 42 lata pracowała w składzie, gdzie zajmowała się przyjmowaniem i wydawaniem produktów spożywczych.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0287
data nagrania: 22.08.2006
długość nagrania: 00:28:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Medenice (Medenyczi)
autor nagrania: Jóźwik Artur
Rawrysz Katarzyna
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0287_Rawrysz_Katarzyna_01
Ukończenie szkoły podstawowej; małżeństwo z Ukraińcem; rodzeństwo Katarzyny Rawrysz; życie codzienne przed wybuchem wojny i praca na roli;

[00:05:00, 01]
Życie codzienne; rodzina: syn, mąż;

[00:10:00, 01]
Wspomnienia związane z wybuchem wojny;

[00:15:00, 01]
Powstanie kołchozów po wojnie;

[00:20:00, 01]
Praca w składzie żywności;

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl