Portret Władysław Aurzecki
Urodził się 7 sierpnia 1931 w Drohobyczu (II RP). Jego ojciec pracował jako kierownik biura meldunkowego. W 1939 roku Władysław Aurzecki ukończył pierwszą klasę polskiej szkoły powszechnej. Czas wojny i okupacji spędził w rodzinnym mieście, gdzie kontynuował naukę. Jego rodzina nie repatriowała się do Polski, gdyż rodzice czekali na powrót brata Władysława Aurzeckiego, zaginionego na froncie. Nigdy nie udało się go odnaleźć. Po wojnie Władysław Aurzecki rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie eksperymentalnym, ożenił się. W 1978 roku po raz pierwszy pojechał do Polski, w odwiedziny do krewnej żony. W następnych latach wielokrotnie odwiedzał Polskę. W 1986 roku przeszedł na emeryturę.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0285
data nagrania: 24.08.2006
długość nagrania: 02:24:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Drohobycz
autor nagrania: Czapigo Dominik
Aurzecki Władysław
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0285_Aurzecki_Władysław_01
Praca ojca Władysława Aurzeckiego w magistracie w Drohobyczu; deportacje Polaków w czasie okupacji sowieckiej; powieszenie Polaka oskarżonego współpracę z Gestapo;

[00:05:00]
Rodzina we Lwowie i wspomnienie profesora Renckiego (wuj Władysława Aurzeckiego); losy rodziny od strony matki; dane metryczkowe – narodziny, rodzeństwo; zajścia w szkole między Polakami a Ukraińcami;

[00:10:00]
Losy wojenne brata – wcielenie do wojska w 1944 roku i brak wieści o jego losach do 1946 roku; problemy z polskim obywatelstwem; informacje o śmierci barat w 1946 roku; nauka w szkole przed wojną;

[00:15:00]
Wspomnienie Żydów zamieszkujących Drohobycz; znajomość z polskim Żydem Auzingerem i jego losy po wojnie;

[00:20:00]
Utworzenie getta w Drohobyczu w 1941 roku; aresztowania przez NKWD w czasie okupacji sowieckiej; rodzice Władysława Aurzeckiego;

[00:25:00]
Przedwojenne harcerstwo w Drohobyczu; przedwojenna topografia miasta; kapucyni w Drohobyczu; powstanie cerkwi w miejsce klasztoru;

[00:30:00]
Zamknięcie kościoła i powstanie muzeum ateizmu; walka o otwarcie kościoła w latach 80.; wspomnienie przedwojennych księży;

[00:35:00]
Nauka w szkole przed i po wybuchu wojny; plany wyjazdu do Polski po zakończeniu wojny; brak wiadomości o losach brata po 1946 roku; stosunki polsko-ukraińskie przed wybuchem wojny;

[00:40:00]
Zmiany w relacjach polsko-ukraińskich po wybuchu wojny; losy dziadków Władysława Aurzeckiego;

[00:00:00] AHM_PnW_0285_Aurzecki_Władysław_02
Nauka i podjęcie pracy po wojnie; ślub Władysława Aurzeckiego w Drohobyczu; chrzest dzieci w domu; brak kościoła w Drohobyczu (wyjazdy do Stryja, Sambora); wyroki na księżach;

[00:05:00, 02]
Wspomnienie księdza Mickiewicza aresztowanego przez NKWD; nastroje w mieście po śmierci Stalina; represje sowieckie – kontrola KGB;

[00:10:00, 02]
Siedziba NKWD w Drohobyczu; losy synagogi po wojnie;

[00:15:00, 02]
Wspomnienie Bruno Schulza – jego wojenne losy; podtrzymywanie polskości po wojnie (rozmowy w języku polskim);

[00:20:00, 02]
Rozmowy w języku polskim i ukraińskim; pierwsze odwiedziny w Polsce w 1978 roku; fotografowanie Gdańska podczas wizyty; wrażenia z wizyty w Polsce;

[00:25:00, 02]
Warunki życia na Ukrainie; wiadomości o sytuacji w Polsce; stan wojenny w Polsce – informacje z radia;

[00:30:00, 02]
Słuchanie Radia Wolna Europa; zagłuszanie radia przez KGB; zapisy do Komsomołu i odmowa zapisania się przez Władysława Aurzeckiego; aresztowania i deportacje na Syberię;

[00:35:00, 02]
Kontakty listowne z rodziną w Polsce; uczenie dzieci i wnuków języka polskiego; żal z powodu pozostania na Ukrainie po wojnie;

[00:40:00, 02]
Pochowanie ojca w obrządku katolickim (wymagane zgody od rady miejskiej); refleksja na temat obecnej sytuacji w Polsce;

[00:45:00, 02]
Pogrzeb małżonki Władysława Aurzeckiego (ksiądz greckokatolicki i rzymskokatolicki);

[00:00:00]AHM_PnW_0285_Aurzecki_Władysław_03
Wspomnienie Alfreda Schreyera (zapoznanie w latach 60.); przedwojenna kamienica i bombardowanie miasta; wrzesień 1939;

[00:05:00, 03]
Refleksja na temat Bruno Schultza; przedwojenny przewodnik po Drohobyczu;

[00:10:00, 03]
Informacje radiowo o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce; wojna w Afganistanie i uchronienie syna przed wysłaniem na wojnę;

[00:15:00, 03]
Przejście na emeryturę i dalsza praca zawodowa; wyjazd córki do Polski (na stałe).

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl