Urodziła się w 1919 roku w Medenicy. Jej rodzina posiadała Przed wojną pracowała jako służąca w domach zamożniejszych Polaków (w Drohobyczu). W czasie  okupacji niemieckiej  pracowała jako kucharka.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0282
data nagrania: 22.08.2006
długość nagrania: 00:47:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Medenice (Medenyczi)
autor nagrania: Buczyło Maria
Raniowska Antonina
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0282_Raniowska_Antonina_01
Wspomnienia przedwojenne; dom rodzinny; praca we własnym gospodarstwie rolnym; mniejszości narodowe w II RP;

[00:05:00, 01]
Wybuch wojny; okupacja niemiecka;

[00:10:00, 01]
Praca jako kucharka w czasie okupacji niemieckiej; kontakty z Niemcami;

[00:15:00, 01]
Wkroczenie Sowietów; życie codzienne przed wojną - uprawa ziemi;

[00:20:00, 01]
Życie codzienne przed wojną;

[00:25:00, 01]
Powojenne repatriacje do Polski;

[00:30:00, 01]
Życie religijne; zamknięcie kościoła po wojnie;

[00:35:00, 01]
Zagłada Żydów.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl