Urodziła się w latach 30. w polskiej rodzinie mieszkającej w Strzałkowicach. Miała dwóch braci i siostrę. Okres okupacji spędziła w rodzinnej miejscowości. Na skutek decyzji ojca jej rodzina nie zdecydowała się na przesiedlenie w granice powojennej Polski. Od 1949 roku pracowała w kołchozie. W 1958 roku wyszła za mąż. Rok później została wdową i już po pochowaniu męża urodziła córkę.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0246
data nagrania: 23.08.2006
długość nagrania: 01:04:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Strzałkowice (Striłkowiczi)
autor nagrania: Gleb Tomasz
Razmus Ludwika
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0246_Razmus_Ludwika_01
Rodzina rodzice, siostra i dwóch braci; praca zawodowa ojca (szewc) i prowadzenie przez niego kółka rolniczego; zajmowanie się domem przez matkę;

[00:10:00, 01]
Losy braci: starszy z nich, Józef, w czasie wojny został wywieziony na roboty do Niemiec, młodszego Rosjanie zabrali na front; pozostanie braci w Polsce po wojnie;

[00:15:00, 01]
Pierwszy dzień wojny; niemieckie naloty oraz walki toczone w miejscowości;

[00:20:00, 01]
Getto żydowskie w Samborze i Żydzi ukrywający się w miejscowości; powody pozostania w Ukrainie po wojnie;

[00:30:00, 01]
Przebieg repatriacji i osiedlanie się Ukraińców w domach pozostawionych przez Polaków; prac w kołchozie od 1949 roku (wraz z ojcem i siostrą);

[00:40:00, 01]
Zmiana pracy (pomoc w szkole); ślub i tragiczna śmierć męża; narodziny córki.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl