Urodziła się w Medenicach (obwód lwowski Ukraińska SRR). Jej ojciec był kołodziejem. Karolina Leśniańska miała troje rodzeństwa (Władysław, Tadeusz i Halina). Całe życie spędziła w rodzinnych Medenicach. Po II wojnie światowej rodzice nie zdecydowali się na wyjazd do Polski. W czasach stalinowskich była świadkiem zamknięcia kościoła w rodzinnej wsi oraz prześladowań, jakim poddane zostało duchowieństwo katolickie obu wyznań.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0245
data nagrania: 22.08.2006
długość nagrania: 00:47:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Medenice (Medenyczi)
autor nagrania: Gleb Tomasz
Leśniańska Karolina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Rodzice (ojciec kołodziej) i rodzeństwo (Władysław, Tadeusz, Helena) Karoliny Leśniańskiej. 001 ok. 2 min

Spotkanie z bratem Władysławem w Warszawie i dom rodzinny. 001 ok. 4 min

Opowieści dotyczące II wojny światowej. 001 ok. 6 min

1939 rok i słowa ks. proboszcza Patrzyka. 001 ok. 7 min

Drugie przyjście Sowietów i komisja sowiecka w kościele. 001 ok. 10 min

Repatriacje Polaków do Polski i głód w czasie okupacji niemieckiej. 001 ok. 13 min

Kościół zamieniony na domu kultury i wyjazdy do kościoła. 001 ok. 15 min

Zakaz grzebania Polaków na polskim cmentarzu. 001 ok. 16 min

Spowiadanie chorych w Medenicach i problemy z milicją. 001 ok. 19.min

Różnice między prawosławiem a katolicyzmem. 001 ok. 24 min

Czasy sowieckie a Apokalipsa. 001 ok. 27 min

Repatriacja Polaków i katechizowanie Tomasza Gleba. 001 ok. 29 min

Czasy sowieckie – msze św. okolicznych wioskach i ks. Bernard. 001 ok. 33 min

Księża grekokatoliccy i wywózka na Sybir. 001 ok. 37 min

Ksiądz Patrzyk. 001 ok. 40 min

Zdjęcie krzyża z kościoła katolickiego i likwidacja kościoła. 002 ok. 42 min

Otwieranie kościołów i cerkwi w czasach Gorbaczowa. 002 ok. 44 min

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl