Urodził się w 1931 roku na Samborszczyźnie. Podczas wojny mieszkał w Wiskowicach, gdzie znajdowało się rodzinne gospodarstwo prowadzone przez ojca, któremu pomagał w prowadzeniu warsztatu kowalskiego. Po wojnie wraz z rodziną nie skorzystał z prawa do przesiedlenia na tereny polskich ziem odzyskanych. Zatrudnił się w firmie budowlanej, gdzie był odpowiedzialny za sprzęt roboczy. W połowie lat 50., po śmierci ojca, nie otrzymał zezwolenia na stały wyjazd do Polski, dokąd udała się reszta jego rodziny i pozostał w ZSRR. Ukończył Politechnikę Lwowską. Spisywał wspomnienia i gromadził kronikarskie zapiski dotyczące historii Samborszczyzny.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0208
data nagrania: 23.08.2006
długość nagrania: 01:21:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Sambor (Sambir)
autor nagrania: Farbotnik Jan
Bronowicki Michał
Streszczenie relacji z minutnikiem:

[00:00:00] AHM_PnW_0209_Farbotnik_Jan_01
Życie codzienne przed wojną; praca ojca jako kowal; zajmowanie się domem przez matkę;

[00:05:00, 01]
Uczęszczanie do szkoły powszechnej w Uczęszczał do szkoły powszechnej w Wiskowicach;

[00:10:00, 01]
Moment wybuchu wojny; wkroczenie Armii Czerwonej; przebieg okupacji sowieckiej; masowe deportacje w głąb ZSRR. N

[00:15:00, 01]
Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej; zbrodnie dokonane przez NKWD; grabieże i wkroczenie Wehrmachtu.

[00:20:00, 01]
Przebieg okupacji niemieckiej; utworzenie getta żydowskiego w Samborze; represje i zbiorowe mordy w Radłowicach;

[00:25:00, 01]
Konflikt polsko-ukraiński w latach 1943-44; zbrodnie oddziałów UPA; organizowanie polskiej samoobrony;

[00:30:00, 01]
Lata 50. i masowe deportacje Ukraińców w głąb ZSRR; działalność Armii Krajowej; walki z Niemcami na terenie Samborszczyzny;

[00:35:00, 01]
Ponowne wkroczenie Sowietów w 1944 roku do Sambora; życie codzienne pod okupacją; powojenne przesiedlenia Polaków,

[00:40:00, 01]
Próby wyjazdu do Polski; represje wobec księży katolickich;

[00:45:00, 01]
Życie codzienne po wojnie: nauka, studia; wyjazd części rodziny do Polski;

[00:50:00, 01]
Struktury i organizacja Polaków pozostałych po wojnie w ZSRR; lokalne inicjatywy; kontakty z Polską.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl